Onze Bruggen

Archief publicatie | 15 maart 2008 | Gemeentehuis Gorinchem

Publicatie Onze Bruggen, in vervolg op het vakdebat over opdrachtgeverschap van bruggenbouw bij aanpassingen in de infrastructuur. Voorbeelden in verschillende stadia van ontwikkeling uit Sneek, Hattem, Haarlemmermeer, Ewijk, Nijmegen en Gorinchem.

Nederlanders zijn mobieler dan ooit en de groei is nog niet ten einde. Er wordt dan ook druk gebouwd aan wegen en spoorlijnen. Het ruimtebeslag is beperkt, maar de invloed op het landschap des te groter. Dat blijkt zeker bij bruggen. Op tal van beeldbepalende plekken zijn ingrepen nodig. Traditioneel zijn Nederlanders bruggenbouwers. Maar hoe traditioneel is ons land nog? Het bouwproces verandert, ook in de infrastructuur. De markt (de bouwers) krijgen een grotere inbreng. Dat leidt tot andere verhoudingen tussen opdrachtgevers en architecten. Bovendien raakt het opdrachtgeverschap verbreed. Al kan de rolverdeling variëren, de formele zeggenschap over veel belangrijke bruggen berust bij Rijkswaterstaat. Maar draagvlak in de regio is nodig en een actieve inbreng van het lokale bestuur. Want het is aan de publieke opdrachtgever om ook de architectonische kwaliteit op de agenda te houden. De komende jaren wordt op veel beeldbepalende plekken aan bruggen gewerkt. Dat vraagt inzet van lokale bestuurders. Want wie ook de officiële opdrachtgever is, het blijven 'onze bruggen'. Bestuurders hebben kennis nodig over de veranderingen in het bouwproces waarbinnen zij positie moeten kiezen.

Architectuur Lokaal selecteerde samen met Jan Brouwer, Rijksadviseur voor de Infrastructuur, zes recente voorbeelden die samen zicht bieden op de huidige praktijk van de bruggenbouw. RIGO analyseerde het opdrachtgeverschap van deze projecten. Op grond hiervan vond in het stadhuis van Gorinchem, op 14 december 2007, een debat plaats met de betrokken bestuurders, ontwerpers en andere betrokkenen bij zes voorbeeldprojecten over de inbreng van publieke opdrachtgevers bij Onze Bruggen: bij bruggen in Haarlemmermeer, viaducten over de A7 in Sneek, de Spoorbrug Hanzelijn bij Ewijk, de Waalbrug bij Ewijk, de stadsbrug Nijmegen en de Merwedebrug tussen Gorinchem en Werkendam. Nog niet al deze projecten zijn gerealiseerd, wel zijn steeds belangrijke stappen gezet om de kwaliteit te waarborgen.

In maart 2008 is de publicatie over het opdrachtgeverschap bij de zes bruggen verschenen. Hiermee wil Architectuur Lokaal bijdragen aan een goede voorbereiding op de bouwplannen waar opdrachtgevers in de Nederlandse gemeenten de komende tijd mee te maken krijgen.

Het ministerie van OCW verstrekte een projectsubsidie voor dit project.

Artikel
Architectonische kwaliteit bij bruggenbouw, Architectuur Lokaal #62