Ontwerpen met Welstand (deel 1)

Deel I | Architectuur Lokaal, 2005

Praktijkexperiment als gevolg van de wijziging van art 12 van de Woningwet met de gemeente Neerijnen, Bussum, Enschede en Leiden, waarbij de werking van de nieuwe wordt verkend: Wat betekenen de criteria in de gemeentelijke welstandsnota’s voor het ontwerp? De resultaten zijn nader besproken met wethouders in 11 gemeenten. Ook worden een aantal bijzondere initiatieven met betrekking tot particuliere opdrachtgeverschap en welstand nader belicht.  De meeste welstandsnota’s zijn nog maar kort van kracht. Daarom komen in dit deel ook meer algemene thema’s aan bod en evenals de rol van de gemeenten bij het formuleren van het beleid.


Download pdf (gratis)