Ontwerpen aan energielandschappen

Archief nieuwsbericht | 9 februari 2018 | 3 april 2018, 12:00 uur

Informatiebijeenkomst in het stadhuis van Zwolle

De informatieronde voor de Prijsvraag Energielandschap van de Toekomst is achter de rug. De bijeenkomsten voor de prijsvraaglocaties voor het waterlijk gebied (de Zeeuwse Zoute wateren) en het stedelijk gebied (Zwolle) werden goed bezocht; vanwege de westerstorm op 18 januari kon de bijeenkomst in het landelijk gebied (rond de A16, Breda) helaas niet doorgaan.
Aanvullende informatie en bijlagen zijn nu gepubliceerd op de webpagina van de prijsvraag. Voor deze prijsvraag roepen de uitschrijver NederLandBovenWater en de samenwerkingspartners Provincie Noord-Brabant, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, Provincie Zeeland, Gemeente Zwolle en Rijksvastgoedbedrijf, op tot innovatieve ideeën voor duurzame energie in combinatie met verbetering van landschappelijk-ruimtelijke kwaliteiten en draagvlak bij bewoners en ondernemers. De inzendtermijn sluit op 3 april 2018 om 12.00 uur.

Informatiebijeenkomst in het Provinciehuis van Zeeland in Middelburg, met Peter de Rooy (NLBW), Liz van Duin (Rijkswaterstaat) en Ben de Reu (Gedeputeerde van Zeeland)