Ontwerpen aan de stadsring van Zwolle

nieuwsbericht | 16 november 2015

6 zwolleOp 11 november organiseerde het ZAP in samenwerking met Architectuur Lokaal, een ontwerpatelier over de stadsring van Zwolle. Een divers gezelschap van ontwerpers en beleidsmedewerkers onderzocht onder het toeziend oog van wethouder Ed Anker, wat de betekenis is van de stadsring door de tijd heen en welke rol deze weg in de toekomstige ontwikkeling van Zwolle moet spelen.

Ontwerpatelier
Als onderdeel van de reizende tentoonstelling Atlas van de verstedelijking van Nederland van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is er een ‘open’ ontwerpatelier georganiseerd door het Zwols Architectuur Podium (ZAP) over de betekenis en potentie van de Stadsring van Zwolle. Een groep bestaande uit ruim 30 ontwerpers / specialisten van de verschillende overheden en bureaus uit het Zwolse hebben ontworpen aan de Zwolse  Stadsring. Interessant resultaat van het atelier was het inzicht dat de stadsring uit een serie unieke tangenten bestaat die de bijzondere stadsranden van Zwolle (zoals ze door de auteurs beschreven zijn in de Atlas) ontsluiten. Met deze visie kan beter sturing gegeven worden aan aanstaande en toekomstige transformaties langs (én van) de stadsring.
Voorafgaand aan het atelier hebben Reinout Rutte (TU Delft), Daan Zandbelt (De Zwarte Hond) en Hans Peter Benschop (Trendbureau Overijssel) de opgave vanuit verschillende invalshoeken ingeleid.

Tentoonstelling 
De tentoonstelling Verstedelijking in Nederland maakt de groei en krimp van de 35 grootste steden inzichtelijk aan de hand van foto’s, schilderijen en kaarten. Ook thema’s als herbestemming en binnenstedelijke transformatie komen uitgebreid aan bod. De tentoonstelling is onderdeel van het programma Atlas op tournee en is te zien geweest in Delft, Almere, Lelystad, Amersfoort, Deventer en Utrecht. Bij elke stad die de tournee aandoet, wordt de tentoonstelling uitgebreid met lokale informatie.
De laatste editie van de tournee in 2015 vindt plaats in Leeuwarden; de tentoonstelling zal in Leeuwarden en Dokkum te zien zijn

Nog te zien tot 26 november 2015
In Zwolle zijn onder meer de eerste kaart van de stad en het uitbreidingsplan van architect Dudok uit 1953 te zien. Interessant is de omslag in de ontwikkeling van de stad na de oorlog van een lineaire opbouw naar een concentrische. Ook is goed te zien hoe de wijze van verbeelden, het kaartbeeld zélf, in de loop der jaren verandert.
De tentoonstelling is tot en met 26 november te zien in het atelier van Ruimtetuig aan de Klokkensteeg 10 (om de hoek bij Waanders in de Broeren) in Zwolle. De openingstijden zijn maandag tot en met zaterdag van 09:00 - 17:00 uur.

Informatie
Voor meer informatie: mail naar voorzitter@stichtingzap.nl