Ontwerp en de publieke zaak

nieuwsbericht | 21 november 2013

atlier_zz_liggend‘De verbinding van het ontwerp met de publieke zaak zou dieper en verder moeten gaan dan de afhankelijkheid van de rijksoverheid. Nu het rijk zich steeds verder distantieert van de publieke zaak, zou dat niet moeten betekenen dat de architecten dat vanzelf ook doen. De huidige generatie ontwerpers krijgt mogelijkheden die het vak sinds de opbouw van de verzorgingsstaat niet meer heeft gehad: het vorm, richting en beeld geven aan het hortende en stotende ontstaan van een nieuw sociaalruimtelijk contract in Nederland’, aldus hoogleraar Ontwerp en Politiek Wouter Vanstiphout in zijn column op de website Atelier ZZ.

Atelier ZZ geeft invulling aan het werkprogramma Opdrachtgeverschap en Omgevingsrecht uit de Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp. De eerste onderzoeksresultaten zijn zojuist gepresenteerd bij de manifestatie Expeditie 2013 van Ruimtevolk.

Atelier ZZ is een project van Architectuur Lokaal in  opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Klik hier voor de column van Wouter Vanstiphout op atelierzz.nl 'Radicale verschuivingen'