Omgevingsvisie: drie nieuwe columns uit de praktijk

nieuwsbericht | 8 maart 2016
André Schaminee

André Schaminee

De Omgevingswet zal veel dingen duidelijker en makkelijker maken, denkt André Schaminée (Twynstra Gudde). Hem valt een groot optimisme op bij de partijen die zijn betrokken bij de totstandkoming van de Omgevingswet om bij de nieuwe tijd aan te sluiten. Lees hier zijn column.

 

 

Robbin Knuivers en Martine van Rijn

Robbin Knuivers en Martine van Rijn

Robbin Knuivers en Martine van Rijn (gemeente Utrecht) melden dat de gemeente Utrecht de tijd neemt voor zijn omgevingsvisie en wil die meer laten zijn dan een structuurvisie waarbij extra participatie heeft plaatsgevonden. Maar wat is een integrale omgevingsvisie? Lees hier hun column.

 

 

Hugo Backx

Hugo Backx

Hugo Backx (directeur GGD GHOR Nederland) pleit ervoor om gezondheidsrisico’s voldoende aandacht te geven in de omgevingsvisies. Lees hier zijn column.

 

 

 

 

Volg alle ontwikkelingen rond de omgevingsvisies via MijnOmgevingsvisie.nl. Dit is is een website van Architectuur Lokaal in het kader van Werken aan Ontwerpkracht, Actieagenda Architectuur en Ruimtelijk Ontwerp