Nieuwe koers voor Europan Nederland

nieuwsbericht | 2 juli 2015
SONY DSC

Tijdelijke brug over het Hoendiep, eerste prijs Europan 12 Groningen, Elizabeth Keller en Remco Roolvink

De wereld is ingrijpend veranderd sinds de oprichting van Europan in 1988. Daarom onderzoeken Europan Nederland en Architectuur Lokaal gezamenlijk de mogelijkheden voor een nieuwe koers voor Europan in de toekomst vanuit een geactualiseerde visie.

De behoefte aan vernieuwing speelt ook in de Europese context van de prijsvraag. Eerder wees Thomas Sieverts, president van Europan Europa tijdens Europan 11 en 12, op de noodzaak van het ontwikkelen van een nieuwe, brede betekenis van Europan, waarbij het niet alleen gaat om ontwerpen en bouwen door talentvolle jonge ontwerpers, maar juist ook om de conceptuele ideeënvorming die daaraan vooraf gaat. “Het ontwerp van maatschappelijke en sociaaleconomische procedures vereist een nieuw soort creativiteit, die een integraal onderdeel van het ontwerpvak is geworden”, aldus Sieverts.

Samenwerking
De stichtingen Europan Nederland en Architectuur Lokaal zijn beiden sinds ruim twintig jaar actief ter bevordering van ruimtelijke kwaliteit. De instellingen vullen elkaar goed aan; daar waar Europan in de praktijk werkt vanuit het ontwerp richting (publieke) opdrachtgevers, werkt Architectuur Lokaal vanuit (publieke) opdrachtgevers, in een consequente samenwerking met ontwerpers. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Architectuur Lokaal en zal naar verwachting in het najaar worden afgerond.

Europan 13
Op dit moment loopt Europan 13, waarbij Europan Nederland samenwerkt met de locatiepartners ir. Abe Bonnema Stichting in Leeuwarden en Waterschap Rivierenland in Streefkerk.

Click here for the English version