Leiden – Nieuw Leyden

praktijkvoorbeeld

Het is in Nieuw Leyden mogelijk gebleken om in enkele jaren een flink aantal woningen in particulier opdrachtgeverschap te realiseren. De bewoners zijn niet alleen met hun eigen huis bezig geweest, er is ook energie gestopt in de gemeenschappelijke buitenruimte.

Het Slachthuisterrein, een industrieterrein aan de noordrand van de Leidse binnenstad, had door  leegstand en verwaarlozing jarenlang een negatieve invloed op de toch al sociaal zwakke  aangrenzende wijk. Om hieraan een eind te maken, wilde de gemeente van het gebied een nieuwe  woonbuurt maken met een ongekend grote inbreng van particuliere opdrachtgevers: zij bouwen meer dan de helft van de 400 laagbouwwoningen in het plan.

Opdrachtgever en opgave
De gemeente bepaalt eerst de hoofdlijnen van het plan en richt vervolgens samen met woningcorporatie Portaal een projectorganisatie op voor de uitvoering van het plan: Nieuw Leyden CV. Deze organisatie heeft als taak de particuliere opdrachtgevers te begeleiden. Portaal gaat de huurwoningen bouwen. Vergeleken met het eerder in Leiden gebouwde Roomburg is de gemeente hier minder direct betrokken bij de bouw van de individuele woningen. De opgave is ambitieus: het omvormen van een sterk vervuild “no go area” tot een aantrekkelijk woonmilieu met een mix van inkomensgroepen.

Uitwerking van de opgave
Via een wedstrijd tussen drie ontwerpbureaus wordt MVRDV gekozen om het stedenbouwkundig plan te maken. De meeste kavels zijn georganiseerd in bouwblokken met een gemeenschappelijke garage voor 18 kavels. Vervolgens maken de kopers met hun eigen architect hun eigen woning. De ontwerpen worden niet aan de welstandscommissie voorgelegd en er zijn geen voorschriften voor materialen of kleuren. Om de kopers inspiratie te bieden bij de architectenkeus is een ideeënprijsvraag georganiseerd waarvoor 200 architecten een maquette inleverden

Resultaat
Het is in Nieuw Leyden mogelijk gebleken om in enkele jaren een flink aantal woningen in particulier opdrachtgeverschap te realiseren. De bewoners zijn niet alleen met hun eigen huis bezig geweest, er is ook energie gestopt in de gemeenschappelijke buitenruimte. Voor initiatiefnemers en bewoners was Nieuw Leyden een experiment. Aan de randen van  het gebied worden nu ook de oude, bestaande woningen opgeknapt. De WOZ-waarde is gestegen. Nieuw Leyden blijkt inderdaad een impuls voor de omgeving.

Meer informatie
Naar de volledige projectbeschrijving
Naar documentaire Nieuw Leyden, Leiden (IDTV)