Niet Grijs! 2

Architectuur Lokaal, 1997

Architectuur en beleid.
Handboek voor architectuurbeleid, 2e geheel herziene editie. Encyclopedisch overzicht van onderwerpen, instrumenten en inspirerende voorbeelden voor gemeentelijk en particulier opdrachtgeverschap. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.