Netwerken

Provincie Groningen

2015 - heden | Francien van Soest | Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Francien van Soest is sinds 2015 provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de provincie Groningen. In deze functie geeft zij beleidsadvies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap. Onderdeel...

Gemeente Haarlem

2019 - 2022 | Willem Hein Schenk | stadsadviseur Het College van B&W van de gemeente Haarlem heeft Willem Hein Schenk op 1 mei 2019 benoemd tot stadsadviseur van Haarlem voor een periode van drie jaar. Het college heeft gekozen voor invulling van de functie in de vorm van een...

Gemeente Haarlemmermeer

2017 - heden | Joop Slangen | polderarchitect De Polderarchitect is een senior adviseur voor de ontwikkeling van de Haarlemmermeer. De Haarlemmermeer is de gemeente van het teruggewonnen Haarlemmer Meer (1855) en ligt in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tussen Amsterdam, Haarlem en Leiden. De...

Gemeente Heerlen

2001 - 2006 | Ton van Mastrigt | stadsbouwmeester Ton van Mastrigt was full time stadsbouwmeester van Heerlen van 2001 tot 200, in vaste dienst. Zijn functie werd in de gemeentelijke verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, gelet op de Woningwet, ook wel 'stadsarchitect' genoemd. Hij was...

Gemeente Helmond

1985 - 2001 | Herman Mens | stadsontwerper Herman Mens was stadsontwerper van de gemeente Helmond in vaste dienst. Gedurende deze periode werd architectuur een steeds nadrukkelijker onderdeel van zijn functie. Mens werkte als adviseur van de wethouder en de staf van de Dienst...

Gemeente Hilversum

2011 - 2014 | Chris Vanderheyden | stadsbouwmeester Chris Vanderheyden werkte van juli 2011 tot en met december 2014 als stadsbouwmeester voor de gemeente Hilversum (0,3 fte). Zij was voorgedragen door het College van B&W en aangesteld door de gemeenteraad. De functie was vastgelegd in...

Gemeente Leeuwarden

1981 - 1993 | Hans Heijdeman | stadsarchitect Hans Heijdeman was stadsarchitect van Leeuwarden van 1981 tot 1993 (vaste aanstelling). Zijn functie betrof architectonische en stedenbouwkundige advisering aan het College van B&W; architectonisch, cultureel 'geweten' binnen de dienst...

Gemeente Leiden

2017 - heden | Hilde Blank | stadsstedenbouwer De gemeente Leiden wordt geconfronteerd met stevige gemeentegrens overschrijdende opgaven, zoals verstedelijking, energietransitie en klimaatadaptatie. De stad heeft daar de ambitie voor het realiseren van een meer inclusieve samenleving aan...

Provincie Noord-Brabant

2014 - heden | Anne van Kuijk en Eltjo Kugel | provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK) Anne van Kuijk en Eltjo Kugel zijn de provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) van de provincie Noord-Brabant. Zij vervullen deze taak naast hun andere werkzaamheden bij de provincie en...

Provincie Noord-Holland

2019 - 2021 | Steven Slabbers | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert Steven Slabbers het bestuur van de provincie Noord-Holland (on)gevraagd over actuele regionale ruimtelijke opgaven zoals duurzame verstedelijking,...