Netwerken

Gemeente Arnhem

2007 - heden | Luuk Tepe | stadsbouwmeester Openbare Ruimte Luuk Tepe is sinds in functie als stadsbouwmeester Openbare Ruimte en werd aangesteld door het College van B&W. Zijn functie is als volgt omschreven in de ;aanstellingsbrief: "De stadsbouwmeester adviseert over de strategische...

Gemeente Assen

2006 - 2013 | Wybe Nauta | stadsarchitect Wybe Nauta werd, namens het College van B&W van de gemeente Assen, door de directeur Stadsontwikkeling van Assen aangesteld als stadsarchitect (vast, 1 fte). Zijn functie was vastgelegd in een functieboek: “Door initiatieven, advisering en...

Gemeente Delft

2019 - heden | Tako Postma | stadsbouwmeester Delft staat voor een stevige verstedelijkingsopgave. De stad groeit, het aantal bedrijven neemt toe en, mede vanwege een omvangrijke ontwikkeling van de TU campus, Schieoevers en Station Delft Campus, wordt de druk op de stad groot. Het gemeentebestuur...

Gemeente Den Haag

2020 In Den Haag is de positie van stadsstedenbouwer vacant sinds januari 2020. Afhankelijk van de tijdgeest of de stedelijke opgaven vond voorheen supervisie plaats vanuit een onafhankelijke, externe positie of vanuit een meer interne rol. De eerdere stadsstedenbouwers adviseerden het...

Gemeente Eindhoven

1993 - 2005 | Cees Donkers | stadsstedenbouwkundige Cees Donkers was stadsstedenbouwkundige in vaste dienst van de gemeente Eindhoven (1 fte) zonder formele status. Hij fungeerde als ‘contactpersoon voor architectuurklimaat’. De functie stadsarchitect bestond niet in Eindhoven, maar was...

Gemeente Meppel

2012 - heden | Geert Jan Jonkhout | stadsbouwmeester Nieuwveense Landen In 2012 stelde de gemeenteraad van Meppel Geert Jan Jonkhout van het Gelders Genootschap aan als stadsbouwmeester. Hij maakt deel uit van het Kwaliteitsteam Nieuwveense Landen Meppel. Dit is een team van deskundigen van de...

Gemeente Enschede

2004 - 2013 | Ton Schaap | stadsstedenbouwer Ton Schaap werd als stadsstedenbouwer (extern, 1 dag per week) van de gemeente Enschede aangesteld op initiatief van wethouder Roelof Bleker. Bleker had bij de herontwikkeling van de wijk Roombeek, waar in het jaar 2000 de vuurwerkramp had...

Provincie Fryslân

2008 - heden | Team Ruimtelijke Kwaliteit De provincie Fryslân beschikt vanaf 2008 over een eigen Team Ruimtelijke Kwaliteit. Dit is een multidisciplinair team van deskundigen dat adviseert over de ruimtelijke kwaliteit van ruimtelijke opgaven in Fryslân. Het team maakt deel uit van de...

Provincie Gelderland

2003 - heden | Elbert van der Linden | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Als adviseur ruimtelijke kwaliteit geeft Elbert van der Linden handen en voeten aan het soms abstracte begrip ruimtelijke kwaliteit (of omgevingskwaliteit). Wat is het, wie bepaalt het en wanneer (en waarom) en...

Gemeente Groningen

2015 - heden | Jeroen de Willigen | stadsbouwmeester Jeroen de Willigen vervult een adviserende rol voor het College van B&W van de gemeente Groningen en is eindverantwoordelijk voor de welstandstoets. Verder voert hij onder meer de supervisie over en neemt hij deel aan de kwaliteitsteams die...