Bouwmeesters

Provincie Groningen

2015 - heden, Francien van Soest, Provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Francien van Soest is sinds 2015 provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit bij de provincie Groningen. In deze functie geeft zij beleidsadvies op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en landschap. Onderdeel...

Provincie Noord-Brabant

2014 - heden, Anne van Kuijk en Eltjo Kugel, provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK) Anne van Kuijk en Eltjo Kugel zijn de provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) van de provincie Noord-Brabant. Zij vervullen deze taak naast hun andere werkzaamheden bij de provincie en...

Provincie Noord-Holland

2019 - 2021, Steven Slabbers, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert Steven Slabbers het bestuur van de provincie Noord-Holland (on)gevraagd over actuele regionale ruimtelijke opgaven zoals duurzame verstedelijking, bereikbaarheid...

Provincie Utrecht

2015 - heden, Paul Roncken,| adviseur ruimtelijke kwaliteit De provincie Utrecht werkt sinds 2009 met een onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit. Paul Roncken heeft deze functie per 1 december 2015 overgenomen van Ingeborg Thoral. Hij adviseert Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht...

Provincie Zuid-Holland

2020 - 2023, Noël van Dooren, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Noël van Dooren is de vierde provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit voor de provincie Zuid-Holland. Van Dooren specialiseerde zich de afgelopen jaren als lector aan Van Hall Larenstein in de relaties tussen voedsel,...

Spoorbouwmeester

2018 - heden, Eric Luiten, Spoorbouwmeester Eric Luiten is Spoor­bouwmeester vanaf 1 januari 2018. Als zodanig adviseert hij (de directies van) ProRail en NS over stedenbouw, architectuur, interieur, landschap en grafische vormgeving. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de actualisering,...