Bouwmeesters

Provincie Noord-Brabant

2014 - heden, Anne van Kuijk en Eltjo Kugel, provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK) Anne van Kuijk en Eltjo Kugel zijn de provinciaal adviseurs ruimtelijke kwaliteit (PARK’s) van de provincie Noord-Brabant. Zij vervullen deze taak naast hun andere werkzaamheden bij de provincie en...

Provincie Noord-Holland

2019 - 2021, Steven Slabbers, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Als Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit (PARK) adviseert Steven Slabbers het bestuur van de provincie Noord-Holland (on)gevraagd over actuele regionale ruimtelijke opgaven zoals duurzame verstedelijking, bereikbaarheid...

Provincie Utrecht

2015 - heden, Paul Roncken,| adviseur ruimtelijke kwaliteit De provincie Utrecht werkt sinds 2009 met een onafhankelijke adviseur ruimtelijke kwaliteit. Paul Roncken heeft deze functie per 1 december 2015 overgenomen van Ingeborg Thoral. Hij adviseert Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht...

Provincie Zuid-Holland

2020 - 2023, Noël van Dooren, provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Noël van Dooren is de vierde provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit voor de provincie Zuid-Holland. Van Dooren specialiseerde zich de afgelopen jaren als lector aan Van Hall Larenstein in de relaties tussen voedsel,...

Spoorbouwmeester

2018 - heden, Eric Luiten, Spoorbouwmeester Eric Luiten is Spoor­bouwmeester vanaf 1 januari 2018. Als zodanig adviseert hij (de directies van) ProRail en NS over stedenbouw, architectuur, interieur, landschap en grafische vormgeving. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de actualisering,...