Bouwmeesters

Provincie Zuid-Holland

2020 - 2023 | Noël van Dooren | provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit Noël van Dooren is de vierde provinciaal adviseur ruimtelijke kwaliteit voor de provincie Zuid-Holland. Van Dooren specialiseerde zich de afgelopen jaren als lector aan Van Hall Larenstein in de relaties tussen voedsel,...

Spoorbouwmeester

2018 - heden Eric Luiten | Spoorbouwmeester Eric Luiten is Spoor­bouwmeester vanaf 1 januari 2018. Als zodanig adviseert hij (de directies van) ProRail en NS over stedenbouw, architectuur, interieur, landschap en grafische vormgeving. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor de actualisering,...