Architectuurcentra

Architectuurcentra

Hoorn – ACH

Architectuurcentrum Hoorn wil  de architectonische kwaliteit bevorderen door middel van kennisoverdracht en publieke discussie. Het primaire doel van het centrum is de bevolking van Hoorn in contact brengen met uitingen van bouwkunst en aanverwante kunsten, het wekken van belangstelling voor...


Houten – Architectuurcentrum Makeblijde

Architectuurcentrum Makeblijde is een dynamisch landschaps- en architectuurcentrum in de gemeente Houten. Een regionaal kennis- en activiteiten centrum voor het oplossen, verkennen, uitwisselen en creëren van aan ruimtelijke ordening gerelateerde vraagstukken. Architectuurcentrum Makeblijde...

Kansen voor krimp

Archief debat | 23 mei 2012 | Utrecht
Met dit programma wil Aorta bij bestuurders, bewoners (oud en jong), ondernemers, makelaars, woningcorporaties in de stad bewustwording tot stand brengen over krimp. Het is een oproep om ook in Utrecht na te denken over scenario’s voor krimp in de toekomst en een samenwerking provincie breed. Wat...

Leegstand Delft in historisch perspectief – Atlas op tournee

Archief bijeenkomst | 31 maart 2015 | 20:00 - 22:00 | Prinsenkwartier | Sint Agathaplein 4, Delft
De ontwikkeling van Delft heeft binnen de stadsomwalling veel momenten gekend van groei en krimp. Hoe is hier toen mee omgegaan en wat kunnen we hier van leren voor actuele opgaven? In het kader van 'Atlas op tournee' worden de lege plekken in Delft in een historisch perspectief geplaatst. Als...

Leeuwarden – ARK Fryslân

ARK fryslân wil een zo breed mogelijk publiek bij (het debat over) de ruimtelijke kwaliteit binnen Fryslân betrekken. Het begrip Centrum voor Architectuur en Ruimtelijke Kwaliteit wordt ruim uitgelegd, waarbij naast de architectuur van de gebouwen en bouwwerken, zeker ook de architectuur van...

Leiden – Rijnlands Architectuur Platform

RAP is een onafhankelijke non-profit organisatie die zich inzet om een breed publiek te informeren, enthousiast te maken voor en te betrekken bij ontwikkelingen op het gebied van architectuur in de regio Rijnland. Hiertoe wordt een gevarieerd programma aangeboden waaronder tentoonstellingen,...

Lelystad – Stichting ALS

Stichting ALS Lelystad staat voor Architectuur, Landschap en Stedenbouw. De Stichting heeft als doel om de betrokkenheid van Lelystedelingen met hun fysieke omgeving te bevorderen rondom het thema architectuur, landschap en stedenbouw. Dat doet zij door middel van het organiseren van activiteiten...


Maastricht – TOPOS

De missie van TOPOS is het sensibiliseren van de bevolking van Maastricht en omgeving met betrekking tot de ruimtelijke kwaliteit in de brede zin van het woord, dat wil zeggen architectuur, stedenbouw, landschap, cultureel erfgoed boven en onder de grond, als ook alle andere onderwerpen die voor...