Architectuurcentra

ArchitectuurcentraBreda – BLASt

Breda Architectuur Landschap Stedenbouw en is het nieuwe architectuurplatform van Breda. BLASt E post@stichtingblast.nl
Dag van de Architectuur 2015

Archief 20 juni - 21 juni 2015
In het weekeinde van 20 en 21 juni vindt de Dag van de Architectuur 2015 plaats. Het jaar 2015 was de opleverdatum voor de VINEX, die nu grotendeels is gerealiseerd. Nu werpt het Jaar van de Ruimte de vraag op: wie maakt Nederland in de toekomst? Om hier zoveel mogelijk mensen bij te betrekken...

De aanloopstraten van Leeuwarden en Dokkum

Archief 24 november 2015 | 0:00 - 0:00 | ARK Fryslân | t/o Nieuweweg 3, Leeuwarden
Op 24 november 2015 organiseert ARK Fryslân samen met Architectuur Lokaal de expertmeeting Leeuwarden-Dokkum. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in het kader van de Atlas op Tournee, naar aanleiding van de Atlas van de verstedelijking in Nederland, 1000 jaar ruimtelijke ontwikkeling. Tijdens de...

Delft – Delft Design

Ontwerpersvereniging Delft Design stelt zich ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden binnen hun beroepsuitoefening als ontwerper met al hetgeen daartoe behoort.Eén van de doelstellingen van de vereninging is het stimuleren van het openbare debat over ontwerpende...

Den Bosch – BAI

Het Bosch Architectuur Initiatief (BAI) wil bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit in Den Bosch en de regio via een brede publieke discussie over architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en beeldende kunst. Bosch Architectuur Initiatief Postbus 716 5201 AS Den Bosch NB T...