Minister Schultz ontvangt pleidooi voor Omgevingswet met kwaliteit

nieuwsbericht | 12 december 2012 | Den Bosch

Minister Schulz ontvangt 1500 handtekeningen uit handen van eerste ondertekenaar Roel in 't Veld.

Mooiwaarts, het pleidooi voor een waardevolle leefomgeving, verwierf in nog geen twee weken tijd zo’n 1500 sympathisanten. Op woensdag 12 december heeft eerste ondertekenaar Roel in ’t Veld het pleidooi Mooiwaarts in Den Bosch overhandigd aan minister Schultz van Haegen. Mooiwaarts zet het belang van ruimtelijke kwaliteit weer op de agenda. Minister Schultz werkt achter de schermen aan de grootste wetgevingsoperatie sinds de start van het koninkrijk in 1813: de zogenoemde Omgevingswet voegt vele honderden wettelijke regelingen samen in één wettelijk systeem.

Dat biedt de kans om de regels niet alleen eenvoudig en beter te maken, maar ook om ons land tenminste zo mooi te houden als het nu is, terwijl tegelijkertijd de lokale democratie belangrijker wordt en de invloed van de bewoners groter. Maar dan is het nodig dat de Omgevingswet niet ten onder gaat aan ruzies of belangenstrijd, zoals nu dreigt te gebeuren. Mooiwaarts wil dat de kwaliteit van de leefomgeving het hoofddoel wordt van de nieuwe wet, en dat bij alle ingrepen in de leefomgeving de vraag voorop staat of de gemeenschap er beter van wordt.

Ruimtelijke kwaliteit kan je niet in regels vastleggen. Kwaliteit ontkiemt in de harten van mensen, en wordt werkelijkheid waar visie, daadkracht en vakmanschap elkaar ontmoeten. Minister Schultz moet in haar Omgevingswet regelen, dat die ontmoeting tot stand komt, zodat er aan het begin van ieder project gesproken wordt over de dingen die de lokale gemeenschap belangrijk vindt. Dat vinden de 1500 ondertekenaars van Mooiwaarts, plus degenen die het pleidooi de komende weken nog zullen tekenen.

Mooiwaarts gaat na deze overhandiging verder. Het initiatiefteam is blij verrast door de enthousiaste reacties op het pleidooi. De handtekeningen zijn voor het overgrote deel afkomstig van architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten of ambtenaren die met deze vakgebieden te maken hebben. Er is ook getekend door enige burgemeesters, door wethouders en raadsleden en door (groepen van) bewoners die zich actief inzetten voor hun leefomgeving. Nu komt het er op aan dat de sympathisanten met elkaar en met de overheid in dialoog gaan over de manier waarop burgers, vakmensen, overheden en adviseurs moeten samenwerken om de leefomgeving in Nederland nog waardevoller te maken.

Die dialoog is inmiddels gestart op www.mooiwaarts.nl

Bron: www.mooiwaarts.nl