Gemeente Rotterdam

2014 - heden | Mattijs van Ruijven | hoofd Stedenbouwkundige bij Stadsontwikkeling Gemeente Rotterdam

2008 - 2012 | Mercè de Miguel i Capdevila, inhoudelijk hoofd stedenbouw

Mercè de Miguel i Capdevila was inhoudelijk hoofd stedenbouw van Rotterdam en werd door het College van B&W aangesteld (1fte). Haar functieomschrijving betrof het realiseren van een positief imago van het vak, de stad en de dienst; het realiseren van de inhoudelijke kwaliteit van de producten die behoren bij een multidisciplinair, integraal en gebiedsgericht opererende dienst en het dienstbreed ontwikkelen en borgen van vakkennis en kwaliteit op het gebied van de producten van de afdeling.
Het architectuurbeleid van Rotterdam is vastgelegd in de nota Architectuur en Rotterdam, die in 2010 is vastgesteld. Als inhoudelijk leider van de ontwerpers binnen de dienst stedenbouw droeg Mercè de Miguel i Capdevila mede verantwoordelijkheid voor de strategische keuzes en dat als gezamenlijke diensten voor de stad aan het bestuur voorleggen.
De ambitie van Mercè de Miguel i Capdevila was het "het sterker inzetten en ontwikkelen van het vak stedenbouw als integraal middel ten behoeve van het  vorm geven aan de stad.Veel meer synergie tussen kennis op vakinhoudelijk niveau binnen en buiten de organisatie".

1980 - ? | Marja Haring architect Civiele Dienst

Marja haring

Marja Haring was sinds 1980 in dienst van de gemeente Rotterdam als architect Civiele Dienst (vast, 5 dagen per week). Haar werkzaamheden waren vastgelegd, maar niet specifiek de rol van een stadsarchitect. De gemeentelijke dienst waar zij werkte is min of meer zelfstandig geworden, waardoor acquireren een nieuwe taak werd. In haar werk lag steeds meer nadruk op supervisie en infrastructuur/civiele projecten, het ontwerpen van gebouwen binnen Rotterdam, infra/civieltechnische werken en supervisie. Haar ambitie was 'gemeente(n) helpen om opdrachtgeverschap goed te vervullen'.