SESAM online: maximale markttransparantie bij architectuuropdrachten

nieuwsbericht | 1 februari 2013

SESAMVanaf vandaag is het innovatieve digitale systeem SESAM online beschikbaar via de website van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden. SESAM is ontwikkeld door Architectuur Lokaal i.s.m. Fresh Data. Het systeem biedt een voor Nederland unieke mate van transparantie in het verloop van aanbestedingen en prijsvragen die betrekking hebben op architectuuropdrachten.

Met de publicatie van SESAM stelt Architectuur Lokaal alle gegevens uit de database van het Steunpunt volledig open voor iedereen. SESAM bevat alle procedures voor architectendiensten, prijsvragen, ontwikkelingscompetities en werken met een volledige ontwerpopdracht in Nederland vanaf 2005 en wordt dagelijks bijgewerkt met de nieuwe gegevens.

SESAM biedt inzicht in aantallen en typen procedures en opgaven (zoals gebouwen voor onderwijs en zorg, woningbouw en infrastructuur) en in opdrachtgevers, ontwerpers en bouwmanagement- adviseurs  die zijn betrokken. Ook kan worden gezocht op geografische locaties en op de vraag of de opdracht nieuwbouw, uitbreiding of herbestemming betreft. Het verloop van de procedures, inclusief de aanbevelingen voor verbeteringen, gunningen en faalfactoren worden voor het eerst volledig inzichtelijk. In feite kan iedereen zijn eigen statistieken genereren. Alleen inzicht in de waarde van de opdrachten ontbreekt: die gegevens worden ondanks de wettelijke verplichting hiertoe, in de meeste gevallen niet verstrekt door de aanbestedende diensten.

Met SESAM zet Architectuur Lokaal een nieuwe stap in het streven om verder bij te dragen aan de nodige markttransparantie in de architectuur. SESAM reikt gegevens aan voor professioneel opdrachtgeverschap, marktpartijen, politieke besluitvorming, beleidsontwikkeling en (ontwerpend) onderzoek en kan worden ingezet bij de oriëntatie op nieuwe procedures en opdrachten.