Master Class De Gezonde Stad

nieuwsbericht | 14 juli 2016
IABR–Atelier Utrecht: De Gezonde Stad: DeSmetVermeulen Architecten

IABR–Atelier Utrecht: De Gezonde Stad: DeSmetVermeulen Architecten

Gezondheid en zorg spelen een steeds belangrijkere rol in de stadsontwikkeling, ook als het gaat om stedelijke economie en werkgelegenheid. Maar het krachtenveld waarbinnen gemeenten moeten opereren, verandert snel. Het Rijk decentraliseert zorgtaken naar gemeenten, er ontwikkelt zich een 'gezondheidseconomie' en het zorgaanbod komt steeds meer in handen van een aantal landelijk organisaties die niet vanzelfsprekend lokaal maatwerk (kunnen) leveren. Nu de relatie tussen inkomens- en opleidingsniveau, gezondheid en levensverwachting steeds evidenter wordt, is gezondheidsbeleid ook sociaal beleid geworden. De nadruk verschuift van ‘cure’ naar ‘care’ en er ontstaan nieuwe condities voor gemeenten, verzekeraars en zorgtehuizen. Hoe kunnen lokale en regionale overheden beleid ontwikkelen voor een gezonde en sociaal inclusieve stad? En welke rol kunnen ontwerpers hierin spelen?

Focus
De Master Class De Gezonde Stad richt zich op gezondheid als sociaal vraagstuk en biedt concrete handvatten hoe gezondheid en stadsontwikkeling beter aan elkaar te koppelen zijn. De deelnemers gaan op zoek naar wat bestuurders kunnen doen, welke partners nodig zijn en welke ruimtelijke factoren kunnen worden benut of versterkt teneinde een gezonde, inclusieve stad te creëren. Drie aspecten staan daarbij centraal:

  1. De noodzaak en kans om de koppeling te maken tussen het ruimtelijke domein en sociaal-economische investeringen in gezondheid door sociaal programma een plek te geven in stadsplanning en -ontwikkeling,
  2. Onderzoek naar hoe gemeenten (grondposities, vastgoed) en zorgverzekeraars (vastgoed, zorgaanbod) optimaal kunnen samenwerken aan een sociaal-ruimtelijke agenda, en
  3. Formuleren hoe de overheid (als choreograaf) het (zorg)speelveld kan organiseren en samenwerkingen kan stimuleren tussen de fragiele én kapitaalkrachtige actoren (stadsontwikkeling, investeringen, verdienmodellen).

Praktische informatie
De Master Class staat onder leiding van Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels en Ateliermeester van IABR-Atelier Utrecht: De Gezonde Stad) en richt zich op bestuurders uit het ruimtelijk en sociale domein. Tijdens de Master Class brengen bestuurders een eigen casus in waarop met de inzet van het ontwerpend onderzoek een nieuw perspectief wordt ontwikkeld en waarvoor alternatieve oplossingsrichtingen worden verkend. Deze Master Class vindt plaats op donderdag 16 en vrijdag 17 maart in Brussel. Deelnemende gemeenten zijn: Oostende, Groningen en Eindhoven.

IABR-Atelier Utrecht: De Gezonde Stad
De Master Class bouwt voort op de resultaten van het IABR–Atelier: De Gezonde Stad, dat als onderdeel van IABR–2016–THE NEXT ECONOMY is ontwikkeld. Atelier Utrecht heeft onderzocht hoe gezondheid en stadsontwikkeling aan elkaar te koppelen zijn en welke innovatieve ruimtelijke ontwikkelingsstrategieën kunnen bijdragen aan een inclusieve, gezonde stad waarbij de solidariteit tussen de verschillende generaties, culturen en inkomensgroepen voorop staat. Niet alleen zijn de ruimtelijke en programmatische transformaties in de stad in relatie tot gezondheid en welzijn verkend, maar ook de veranderingen in de financiering van de gezondheidszorg. Voor meer informatie, klik hier.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie logoDe Masterclass Ontwerpkracht wordt mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie