Landelijke kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’

Archief 27 november 2013 | Almere
Bron: www.ruimte-ok.nl

Foto: www.ruimte-ok.nl

Stichting Ruimte voor Onderwijs en Kinderopvang (Ruimte-OK) organiseert samen met PO-raad (primair onderwijs), VO-raad (voortgezet onderwijs), VNG, Brancheorganisatie Kinderopvang en Waarborgfonds Kinderopvang de eerste landelijke kennisdag ‘Grip op Kwaliteit’. De dag staat in het teken van kennisuitwisseling tussen professionals die bij scholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten betrokken/verantwoordelijk zijn voor vraagstukken rondom huisvesting.

Architectuur Lokaal zal bij deze bijeenkomst ingaan op het aanbesteden van onderwijsgebouwen.

Nadere informatie over de bijeenkomst volgt.