Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap

Stimuleringsprogramma's in het kader van het laboratorium particulier opdrachtgeverschap.

Steeds meer gemeenten realiseren een deel van hun woningbouwopgave in particulier of collectief opdrachtgeverschap. Bekende voorbeelden zijn Roombeek in Enschede of het Homeruskwartier in Almere, maar er zijn tal van (kleinere) projecten waar burgers zelf hun woningen kunnen ontwikkelen.
Het kabinet streeft naar een groter aandeel particulier opdrachtgeverschap en vindt dat daarbij meer aandacht uit moet gaan naar de culturele dimensie: dat mensen met het ontwerpen en bouwen van hun eigen huis en woonomgeving de stad vormgeven. Die notie is zowel bij de particulieren als bij de vakwereld van architecten, stedenbouwkundigen en gemeentebesturen nog te weinig doorgedrongen. De culturele dimensie van het particulier opdrachtgeverschap zal worden versterkt en verdiept. Met een gerichte extra impuls wordt de kennis en kunde binnen de stedenbouw en architectuur versterkt en wordt de ondersteuning van burgers verbeterd. Dit krijgt de vorm van een ‘laboratorium’ dat is gericht op projecten van individueel en collectief opdrachtgeverschap in uiteenlopende prijsklassen.

Op grond van dit voornemen in de kabinetsnota Een cultuur van ontwerpen, visie architectuur en ruimtelijk ontwerp, heeft het ministerie van OCW aan Architectuur Lokaal gevraagd om voor het laboratorium stimuleringsprogramma’s te ontwikkelen.

De stimuleringsprogramma's zijn in twee fasen uitgevoerd. In april 2010 is het Laboratorium gestart met een succesvol excursieprogramma dat nog tot en met april 2011 doorliep.

FASE 1:

Excursies
#1 Amsterdam IJburg - 14 april 2010
#2 Leiden Nieuw Leyden en Roomburg - 19 mei 2010
#3 Rotterdam - 23 juni 2010
#4 Almere - 15 september 2010
#5 Groningen - 6 oktober 2010
#6 Almere - 3 november 2010 (volgeboekt)
#7 Eindhoven en omgeving - 24 november 2010
#8 Almere - 16 februari 2011
#9 Tilburg - 16 maart 2011
#10 Enschede -13 april 2011

20 maart 2010 - Debat 'Waar voor je geld' (Jaarbeurs Utrecht)

FASE 2:

Uitgebalanceerd: stedenbouw voor particulier opdrachtgevers
Meervoudige studieopdracht naar stedenbouw voor particuliere opdrachtgevers
Lees meer

9 en 10 oktober 2010 - Open Weekend Particuliere Bouw (georganiseerd door Laagland Advies, voorheen SEV Realisatie)
Lees meer

14 oktober 2010 - Landelijke manifestatie Bouwen op Ambitie
Lees meer

Serie ontwerpateliers
Vanuit het Laboratorium organiseerde Laagland Advies (voorheen SEV Realisatie) werkateliers voor drie gemeenten met concrete plannen op het terrein van particulier opdrachtgeverschap. Langs deze weg konden externe deskundigen een extra impuls geven aan de gemeentelijke planvoorbereiding. Hierbij werd samengewerkt met het expertteam PO dat opereert vanuit het ministerie van VROM/WWI. Lees meer

slotmanifestatie
21 april 2011, Circustent, Almere-Poort
Samen bouwen aan de stad. De rol van gemeenten bij stedenbouw met particuliere opdrachtgevers - Landelijke slotmanifestatie voor gemeentebestuurders, ambtenaren, ontwerpers, woningcorporaties en andere professionals.
Lees meer

documentaires Particulier Opdrachtgeverschap
Tijdens het slotsymposium Samen aan de Stad werden de documentaires over Particulier Opdrachtgeverschap gelanceerd. De documentaires zijn gemaakt door IDTV. Bekijk ze hier

publicatie Samen bouwen aan de stad
Ook werd tijdens het gelijknamige slotsymposium het "doe" boek over en voor stedenbouw en (collectief) particulier opdrachtgeverschap gepresenteerd. Deze kunt u hier bestellen.

artikelen
Zelf bouwen in IJburg, archined, 26 april 2010
Projectontwikkelaar niet nodig, Volkskrant 6 oktober 2010, p.38 en p.39

Reactie staatssecretaris Zijlstra op Samen bouwen aan de Stad , 24 april 2011

Dit programma maakt deel uit van het Laboratorium Particulier Opdrachtgeverschap van het ministerie van OCW in het kader van de architectuurnota 2009-2012.