Kompas bij Prijsvragen en Meervoudige Opdrachten

Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal heeft de digitale handleidingen voor het uitschrijven van ontwerpprijsvragen en ontwikkelcompetities in 2016 geactualiseerd als gevolg van de gewijzigde Aanbestedingswet per 1 juli 2016. Handleidingen zijn hier te vinden.