Kompas bij Ontwikkelingscompetities

Handleiding en voorbeeldmodellen bij het uitschrijven van ontwikkelingscompetities. Sinds de Convenantpartijen in 2001 'Kompas bij Ontwikkelingscompetities' opstelden is er veel veranderd bij het aanbesteden. De actuele handleiding is hier te vinden.