Klimaatbewuste oplossingen van jonge ontwerpers bij Hitte in de delta

nieuwsbericht | 28 oktober 2014

Klimaat- en energievraagstukken spelen de komende jaren een steeds prominentere rol bij de inrichting van onze steden en landschappen. Zijn we op die veranderingen voorbereid? Een nieuwe generatie jonge ontwerpers is er allang mee aan de slag. Met een scala aan ontwerpen reiken zij bij de manifestatie Hitte in de delta, op 28 november in Amsterdam, voorstellen aan die direct kunnen worden toegepast.

Twaalf ontwerpers presenteren even zovele voorstellen binnen de zes thema’s Rijk en ruimte, Zoetwater, Lokale voedselproductie, Transformatie en energie, Warmte en Rainproof. De ontwerpen hebben betrekking op zowel het stedelijk gebied als vraagstukken in het landschap. Zo presenteert Eric-Jan Pleijster plannen van LOLA voor de Hollandse Dijken, gaat Olv Klijn van Fabric in op Het Ecologisch Energie Netwerk en stelt Daniel Goedbloed van Waternet voor om Amsterdam rainproof te maken. Florian Boer heeft met De Urbanisten het Waterplein in Rotterdam zelfs al gerealiseerd.

Innovatief handelen
De reeks ontwerpen en onderzoeken laat concreet zien hoe ruimtelijke vraagstukken, gekoppeld aan energie en klimaat, vorm kunnen krijgen en daarmee een substantiële kwaliteitsslag in stad en land teweeg kunnen brengen. Deze inspirerende voorbeelden zijn praktisch haalbaar en ook op andere locaties toepasbaar. Alle presentaties tonen hoe door ontwerp en innovatief handelen nieuwe ruimtelijke kwaliteit gegenereerd kan worden binnen het thema ‘klimaat & energie’.

Young Innovators & Nederlandwordtanders
Een aantal van de ontwerpers maakt dit jaar deel uit het programma Young Innovators van het College van Rijksadviseurs (CRA), dat hen vroeg om hun winnende Archiprix-project verder te ontwikkelen. Met Young Innovators beoogt het CRA jonge, talentvolle vakgenoten te betrekken bij grote ruimtelijke opgaven die in het CRA Werkprogramma zijn benoemd als Her-pakken, Energietransitie en Ruimte, Nieuwe Cultuurlandschappen en Een Betere Delta. Rients Dijkstra, Rijksadviseur Infrastructuur en Stad licht het programma toe.
Vanuit Nederlandwordtanders, het platform voor ruimtelijke vernieuwers en voorbeeldstellende projecten onder leiding van Rijksbouwmeester Frits van Dongen, belicht Carolien Ligtenberg de meerwaarde van het ontwerp binnen veranderende condities.

Inspiratie
Kijk hier voor informatie over het programma Inspiratie van de ontwerpers van Nederlandwordtanders / Young Innovators.Ook alle informatie over de andere programmaonderdelen, alle sprekers en de 200 deelnemers die zich reeds hebben aangemeld, te vinden.