Kerstnummer Architectuur Lokaal #95

nieuwsbericht | 17 december 2019

Het Kerstnummer van het tijdschrift Architectuur Lokaal laat zien dat de tijd van eendimensionale oplossingen voorbij is. Daarbij kan terugkijken naar het verleden nieuwe inzichten bieden voor de opgaven van de toekomst, bijvoorbeeld als het gaat om het wonen en de woningopgave. In dit nummer kunt u verhalen lezen over experimentele naoorlogse woningbouw in Nederland, over de Eindhovense locatieontwikkeling Bosrijk die resulteert uit een prijsvraag en over de Zwitserse wooncoöperatie als duurzaam alternatief voor traditionele eengezinswoningen. Ook de gemeente Groningen wil andere woonvormen stimuleren. De prijsvraag Panorama Lokaal combineert de vernieuwing van woonwijken met lokale sociaal-maatschappelijke vraagstukken en tegelijk met het buitengebied. Er zijn in Nederland plannen genoeg om inspirerende oplossingen voor de toekomst te kunnen vinden. Dat geldt ook voor opgaven zoals energietransitie, herontwikkeling van erfgoed en zorg. 

Papieren exemplaar
Architectuur Lokaal #95 wordt digitaal verspreid onder lokale bestuurders en andere belangstellenden in Nederland. Het tijdschrift is hiernaast te downloaden, en voor de liefhebbers ook gedrukt verkrijgbaar. Wilt u het tijdschrift op het vertrouwde grote formaat in druk ontvangen? Voor € 7,50 krijgt u een gedrukt exemplaar toegestuurd. Hieronder vindt u het bestelformulier.

Eerdere uitgaven
Alle eerdere uitgaven van het tijdschrift, de nummers #1 tot en met #95, die sinds 1993 werden uitgegeven, kunt u hier nalezen. Voor opmerkingen en vragen kunt u mailen naar Margot de Jager, ook als u het tijdschrift niet digitaal heeft ontvangen, maar dat wel zou willen.

 

 

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020

 


Download pdf (gratis)