Kamervragen over beter aanbesteden & architectuurprijsvragen als alternatief

nieuwsbericht | 24 juli 2015

Nieuwe kansen voor architecten_VK 24 juli 2015Gisteren stelde SP Kamerlid Eric Smaling vragen aan de ministers van BZK en EZ over de problematiek van het aanbesteden van architectuuropdrachten. Aanleiding hiertoe was de uitkomst van de enquête die Rudy Uytenhaak onder architecten heeft gehouden over de toepassing van de Europese regels bij aanbestedingen; Jan Tromp publiceerde er op 17 juli een interview over met Uytenhaak in De Volkskrant. Enkele dagen eerder, op 13 juli, zijn de resultaten van de evaluatie van de Commissie van Aanbestedingsexperts verschenen.
Vandaag stelde Architectuur Lokaal in een ingezonden brief in De Volkskrant meer aandacht voor architectuurprijsvragen voor.

Zie ook @ArchLokaal op twitter