Jaarrapportage 2016 Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden

nieuwsbericht | 28 maart 2017

170328-steunpuntIn 2016 is, voor het derde achtereenvolgende jaar, het aantal openbare aanbestedingen van architectuuropdrachten gedaald. Het gebruik van de openbare procedure (nationaal en Europees) blijft teruglopen ten gunste van de Europese niet-openbare procedure. Dat is een aanbestedingsprocedure in twee rondes. Na voorselectie van de partijen die zich als gegadigde hebben aangemeld, gaan de geselecteerden door naar de tweede ronde - de eigenlijke inschrijving.
Het aantal prijsvragen is in 2016 gestegen na een daling in 2015. Het aantal ontwikkelcompetities is nagenoeg gelijk aan dat van 2015.

In 2014 tot en met 2016 zijn 133 opdrachten voor architectendiensten gegund aan 162 bureaus. Het overgrote deel van de bureaus heeft één of twee opdrachten verworden. Bij werken met ontwerp zijn 162 opdrachten gegund aan 121 bedrijven.

U kunt de rapportage hiernaast downloaden.