Architectuur Lokaal #94

nieuwsbericht | 17 oktober 2019

Verhalen van mensen die op een inventieve, daadkrachtige en flexibele wijze hun rol bij ruimtelijke opgaven innemen en daarmee iets bijzonders tot stand weten te brengen. Daarover gaat het nieuwe nummer van het tijdschrift Architectuur Lokaal. Het zijn verhalen van en over architecten die bewoners en gebruikers een rol geven in het ontwerpproces, een wethouder voor wie ‘lastig’ erfgoed mogelijkheden biedt voor de omgevingsvisie, een ontwikkelaar die van een paleis een platform voor innoverend Nederland wil maken. Over een drijvende boerderij in de Rotterdamse haven en over flexibeler grondwaterbeheer met boeren in het veenweidegebied. Klik hier voor de digitale uitgave of vraag het tijdschrift in gedrukte vorm op. Het tijdschrift van Architectuur Lokaal biedt handreikingen aan met name publieke opdrachtgevers over interessante ontwikkelingen op het gebied van actuele opgaven die, met inzet van ontwerp, ruimtelijk worden vertaald.

Groot formaat in druk verkrijgbaar
Architectuur Lokaal #94 wordt digitaal verspreid onder lokale bestuurders en andere belangstellenden in Nederland. Het tijdschrift is hiernaast te downloaden, en voor de liefhebbers ook gedrukt verkrijgbaar. Wilt u het tijdschrift op het vertrouwde grote formaat in druk ontvangen? Voor € 7,50 wordt het toegestuurd nadat u onderstaand formulier heeft geretourneerd.

Eerdere uitgaven
Alle eerdere uitgaven van het tijdschrift, de nummers #1 tot en met #94, die sinds 1993 werden uitgegeven, kunt u hier nalezen. Voor opmerkingen en vragen kunt u mailen naar Margot de Jager, ook als u het tijdschrift niet digitaal heeft ontvangen, maar dat wel zou willen.

 

 

 

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt in het kader van Samen werken aan ontwerpkracht, Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp 2017-2020


Download pdf (gratis)