Internationaal

Europa

Architecture policy in Sweden

Download here Architecture and Politics

Architecture policy in Turkey

The chamber of architects of Turkey (CAT) is trying to establish an architectural policy for Turkey, in order to achieve a level of quality both in architecture and urban environments. After an intensive study and research for two years, an architectural policy text was prepared and presented to...

Architectuur Lokaal brengt Nederlands ontwerptalent naar Duitse markt

Archief uitwisseling | april 2012 | Keulen
Een Duitse projectontwikkelaar heeft Architectuur Lokaal om verdere samenwerking gevraagd bij het onderzoeken van mogelijkheden voor herontwikkeling van grote gebouwen in kleine eenheden, aan de hand van Nederlandse ervaringen en ideeën. Dit is een van de resultaten van de vakontmoeting van jonge...

Architectuur Lokaal sluit overeenkomst met Britse partner ter verbetering van aanbesteden architectuur

nieuwsbericht | 24 november 2015
Op 20 november 2015 hebben Architectuur Lokaal (NL) en Project Compass CIC (UK) een overeenkomst gesloten om gezamenlijk de aanbesteding van architectuuropdrachten in Europa te verbeteren. Hiermee worden tevens alle Britse architectuuropdrachten toegankelijk voor Nederlandse architecten - en...

Architectuurbeleid Finland

Archief lezing | 3 december 2004
Lezing over het Nederlandse architectuurbeleid voor de Nationale Raad voor Architectuur in Finland. In Finland organiseerde National Council for Architecture Finland ter gelegenheid van de presentatie van The Finnish Architectural Policy Program een seminar over nationaal architectuurbeleid in...

Architectuurbeleid in Denemarken

Archief lezing | 28 november 2007 | Vejle, Jutland
Lezing voor de burgemeesters van Denemarken over de ontwikkelingen van het Nederlandse architectuurbeleid. In Denemarken is recent, en voor het eerst, een nationaal architectuurbeleid vastgesteld. Onder de noemer Arkitekturpolitik: Design manual eller politisk manifest? organiseerde...

Architectuurbeleid in Vlaanderen?

uitwisseling
Het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en architectuurcentrum Architectuur als Buur organiseerden de workshop Bouwen aan kwaliteit op 8 december 1998 in Brussel. Architectuur Lokaal werd gevraagd naar de ervaringen sinds 1993 in Nederland. De bijeenkomst was geïnitieerd door enkele Vlaamse...

Architectuurbeleid Nederland

architectuurnota 2009 - 2012
Architectuurnota’s presenteren de visie van het Rijk op architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening. Deze nota is voor de Rijksbouwmeester – als adviseur van de Directeur-generaal Rijksgebouwendienst en als adviseur voor het kabinet over architectuurbeleid – een richtinggevend...

Architectuurbeleid Vlaanderen 1995

Archief debat | 1995 | Brussel
De Koning Boudewijnstich­ting uit Brussel verrichtte onderzoek naar de mogelijkheden om architectuurbeleid in België op te starten. Dit heeft geleid tot informatie-uitwisseling met Vlaamse architectuurcentra en met een toelichting van Architectuur Lokaal over de Nederlandse architectuurcentra en...

Architectuurbeleid Vlaanderen 2009-2014

beleid | 2009
Met de architectuurnota wil Vlaams Bouwmeester Marcel Smets de nieuwe Vlaamse regering inspireren bij haar architecturaal beleid. De ontwikkeling van een architectuurreflex is de ambitie. De nota opent het debat voor een kwaliteitsvolle architectuur op basis van een geïntegreerde aanpak. In...