Internationaal

België/Belgium

Internationale kennispool Europees aanbesteden

Architectuur Lokaal is in 2010, samen met de Belgische Vlaams Bouwmeester en de Duitse Bundesstiftung Baukultur, gestart met een internationale kennispool over het Europees aanbesteden van architectuuropdrachten en publiek-private samenwerking. Op 3 en 4 maart 2011 vonden twee intensieve...

Laureaten Sint Niklaas, België

Archief prijs | 2005
De Vlaamse gemeente Sint Niklaas ontving twee laureaten voor goed opdrachtgeverschap: voor het Margharetaplan / Stationsplein (in de categorie publieke ruimte) en voor het Stationsplein (in de categorie kunst in opdracht). De projecten zijn ontworpen door het Nederlandse architectenbureau...

Leo Van Broeck nieuwe Vlaamse Bouwmeester

nieuwsbericht | 8 juli 2016
Hoewel de Vlaamse regering bij haar aantreden in 2014 verklaarde dat ze het ambt van Vlaamse bouwmeester wilde afschaffen, is er nu toch voor gekozen om een nieuwe bouwmeester aan te stellen en daarbij een college van experts te benoemen. Vandaag is Leo Van Broeck voor vier jaar aangesteld als...OLA #4 Vlaanderen

Archief excursie | 19 mei - 21 mei 2000
Excursie voor de lokale architectuurcentra naar Vlaanderen, over recente ontwikkelingen in stedenbouw en architectuur. 4e internationale excursie voor het Overleg Lokale Architectuurcentra (OLA) uit Nederland. Het reisdoel was Vlaanderen. De excursie werd geprogrammeerd en georganiseerd door...

Open Oproep: alternatief voor de aanbesteding van architectuuropdrachten in Nederland?

Archief oproep | 2011 | Belgie
In vervolg op de internationale kennispool Europees aanbesteden is het gesprek met de Vlaams Bouwmeester in Brussel vervolgd op 9 september 2011. Bij deze bijeenkomst zijn de Nederlandse werkwijze bij het organiseren van (procedureel te herziene) prijsvragen en meervoudige opdrachten, en die van...

PANORAMA NL<>VL in Brussel

Archief uitwisseling | 18 november 2004 | Hotel Errera | Brussel
Uitwisselingsbijeenkomst over de kwaliteit van architectuurbeleid in Nederland en Vlaanderen, ten huize van de Vlaams Minister president Yves Leterme in Brussel, op initiatief van Architectuur Lokaal. Architectuur Lokaal heeft, in 2001, vanuit zijn intermediaire functie het initiatief...

Prijs Bouwheer 2005 Vlaanderen

Archief prijs | 28 oktober 2005 | Hasselt en Brussel
In Vlaanderen wordt sinds 2003 de Prijs Vlaams Bouwheer uitgereikt: een opdrachtgeversprijs van de nationale overheid voor goed opdrachtgeverschap, vergelijkbaar met de Gouden Piramide in Nederland. Architectuur Lokaal trad in 2005 op als voorzitter van de jury. Voor de Prijs Bouwheer 2005...

Provinciale Architectuurprijs West Vlaanderen

Archief nieuwsbericht | 2008
Tweejaarlijkse prijs, die afwisselend wordt toegekend aan projecten waar 'wonen' de hoofdbestemming is en aan projecten die uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd zijn voor ander gebruik dan huisvesting. Bij de Architectuurprijs  2008 ging het om openbare, publieksgerichte en bedrijfsgebouwen van de...