Instituut voor Beeld en Geluid wint Gouden Piramide 2008

Archief nieuwsbericht | 22 november 2008
Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Hilversum. Foto: Daria Scagliola

De minister van onderwijs, cultuur en wetenschap, de heer Ronald Plasterk, heeft in het Nederlands Architectuurinstituut de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap toegekend aan de Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid in Hilversum. Algemeen directeur Edwin van Huis nam namens de Stichting de trofee in ontvangst. De Rijksprijs bestaat uit een geldbedrag van 50.000 euro.

Over het project

De  inzending betreft het opvallende, kleurige gebouw op het Mediapark in Hilversum dat werd gerealiseerd voor het beheer, de openbaarmaking en het gebruik van archieven van beeld en geluid van vooral de publieke omroep. Veel aandacht is er voor de publieksfunctie middels een ‘experience’. Een belangrijk deel van het gebouw bevindt zich onder de grond waardoor er een diepte (‘canyon’) ontstond. Het ontwerp is van Neutelings Riedijk Architecten.

Uit het juryrapport

Het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid op het Mediapark in Hilversum is ongetwijfeld een van de opmerkelijkste gebouwen van de laatste jaren. Het gebouw is zeldzaam in zijn wonderbaarlijkheid. Een topprestatie van de architecten, die veel steun hebben gehad van de constructieve vindingrijkheid van het ingeschakelde ingenieursbureau. Zij maakten de indrukwekkende kolomvrije hal, de gevelconstructie en de funderingsbak voor een belangrijk deel mogelijk. Wat ook wonderbaarlijk is aan het gebouw, is dat de opdrachtgever in feite een amateur was. Maar als algemeen directeur van de stichting is hij met een enorme leergierigheid en vasthoudendheid stap voor stap het proces ingegaan, van het veiligstellen van het benodigde budget, de Europese architectenselectie, het vervolmaken van het ontwerp, het doorlopen van de procedures tot het afdwingen van ‘wat hem beloofd was’ in de eindfase. Hij trad daarbij niet solistisch op, maar steunde nadrukkelijk op een team van drie directe medewerkers uit zijn organisatie en interne werkgroepen voor de functionele feedback.

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW, en VenW .
Architectuur Lokaal verrichtte ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs.
De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.
De prijsronde 2008 was bestemd voor opdrachtgevers van architectuurprojecten, die voldoende zijn gerealiseerd. Dit kunnen bijvoorbeeld woonhuizen, scholen, kerken, bedrijfsgebouwen zijn, maar ook civieltechnische projecten als bruggen, sluizen of stations. Ook restauratie, verbouw-  en renovatieprojecten kunnen worden ingezonden. Behalve afzonderlijke gebouwen kunnen eveneens architectonische complexen en omgevingsarchitectuur onderwerp zijn van een inzending.

Lees ook
'Iets lampionachtigs met beelden', Architectuur Lokaal #57

Kijk voor meer informatie op www.goudenpiramide.nl en www.rijksbouwmeester.nl