Alle inzendingen Gouden Piramide 2013 op de kaart

nieuwsbericht | prijs

Opdrachtgevers konden tot en met 15 maart een project inzenden om in aanmerking te kunnen komen voor de Gouden Piramide. De rijksprijs voor inspirerende opdrachtgeverschap staat dit jaar in het teken van gebiedsontwikkeling. 54 Opdrachtgevers hebben een project ingezonden. Deze zijn nu allemaal te zien op de website van de Gouden Piramide.

In 2013 is het thema gebiedsontwikkeling. Dit zijn projecten die doorgaans van een grotere schaal zijn en een combinatie van functies omvatten: wonen, werken, winkelen, recreatie, natuurontwikkeling, wateropgaven. Naast de traditionele vormen van gebiedsontwikkeling dienen zich onder de huidige omstandigheden nieuwe opgaven aan. Deze leiden tot innovatieve samenwerkingsvormen en verdienmodellen, terwijl initiatieven steeds vaker hun oorsprong vinden bij burgers en consortia van partijen. Toenemende aandacht is er voor life cycle denken, waarbij duurzaamheid, beheer, onderhoud en exploitatie van meet af aan door betrokken partijen worden meegenomen. Opdrachtgevers van dergelijke nieuwe, voldoende geconcretiseerde, initiatieven en ook opdrachtgevers van projecten die in een eerdere periode zijn gestart werden opgeroepen een project in te zenden voor de Gouden Piramide 2013.

In april beoordeelt de jury de inzendingen opdrachtgevers en hun projecten en zal zij tot minimaal 3 en maximaal 5 genomineerden komen. Eind mei bezoekt de jury de genomineerde opdrachtgevers en hun project. Dan is het stil tot op zaterdag 30 november wanneer de prijs wordt uitgereikt!

Jury
De jury, onder leiding van rijksbouwmeester Frits van Dongen, bestaat uit: Rudy Stroink (vastgoedondernemer), Ad van der Aa (technisch directeur Cauberg-Huygen), Andy Dritty (wethouder gemeente Landgraaf), Sylvia Karres (landschapsarchitect Karres en Brands landschapsarchitecten), Carolien Ligtenberg (architect), Tracy Metz (vakcriticus) en Nausicaa Marbe (publicist).

Jaarlijkse rijksprijs
De Gouden Piramide is de jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen. De rijksoverheid is van deelname uitgesloten. De prijs bestaat uit een trofee en een bedrag van 50.000 euro. De beste projecten worden beschreven en geillustreerd in een boek dat wordt uitgegeven door uitgeverij NAI/010 en de AVRO zendt documentaires uit over de genomineerde opdrachtgevers en hun project. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van IenM, OCW en BZK.

Voor meer informatie zie www.goudenpiramide.nl