Inschrijven Gouden Piramide 2012 mogelijk t/m 9 maart

Archief oproep | 2012
De prijsronde 2012 is bestemd voor opdrachtgevers van architectuurprojecten die in 2010 of 2011 zijn gerealiseerd. Dit kunnen bijvoorbeeld woonhuizen, scholen, bedrijfsgebouwen zijn, maar ook civieltechnische projecten als bruggen, sluizen of stations. Ook restauratie, verbouw- en herbestemmingsprojecten kunnen worden ingezonden. Behalve afzonderlijke gebouwen kunnen eveneens ensembles, architectonische complexen en publieke ruimtes als pleinen en parken onderwerp zijn van een inzending.De inschrijving sluit op 9 maart 2012 om 17.00 uur.
Voor meer informatie zie: www.goudenpiramide.nl

De Gouden Piramide
is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De prijs bestaat uit een trofee en een bedrag van 50.000 euro en wordt jaarlijks toegekend. De beste projecten worden beschreven en geillustreerd in een boek dat wordt uitgegeven door uitgeverij 010 en de AVRO zendt documentaires uit over de genomineerde opdrachtgevers en hun project. De Rijksprijs wordt toegekend naar aanleiding van één of meerdere gerealiseerde projecten waarvan de totstandkoming en het eindresultaat een toonbeeld zijn van de bijzondere rol die inspirerend opdrachtgeverschap bij het ontwerp- en bouwproces kan spelen. De Gouden Piramide is een initiatief van de ministeries van I&M, OCW, BZK en EL&I.