Ideeënprijsvraag Transformatie Prinses Margrietflat

Archief prijsvraag | maart 2012

Woonstad Rotterdam wil jonge architecten in de omgeving van c.a. 70 km van  Rotterdam (zie ook kaart postcodegebied) de kans geven om ervaring op te doen in de samenwerking met een grotere opdrachtgever.

Het aanknopingspunt vormt de geplande transformatie van de Prinses Margrietflat in de Rotterdamse deelgemeente Prins  Alexander.  Er moet een woonmilieu ontstaan voor senioren met uiteenlopende leefstijlen en inkomens. De selectie verloopt via een openbare ideeënprijsvraag die uitmondt in een meervoudige studieopdracht aan vier jonge talenten.

Doel
De corporatie wil de uiteindelijk winnende ontwerper betrekken bij de planontwikkeling tot en met de oplevering van de Prinses Margrietflat. Dat zal gebeuren in nauwe samenwerking met een kostendeskundige, een technisch bureau en de opdrachtgever zelf.
Tijdens de selectie spitst de opgave zich toe op toevoeging van nieuwe balkons en serres aan de flat. In een latere fase zal de opgave verbreden. Het uiteindelijke doel is een woonmilieu voor senioren met veel diversiteit in woonvorm, kwaliteit, type en prijsklasse van de woningen.

Uitslag bekend
Op 2 februari 2012 heeft de jury vier deelnemers aan de ideeënprijsvraag geselecteerd voor deelname aan de meervoudige opdracht in de tweede ronde.

In alfabetische volgorde:
-          Max Rink (Sprikk, office for architecture, Rotterdam);
-          Thijs van de Straat (Rijswijk);
-          Pieter Sprangers (Stereo Architects, Rotterdam);
-          Joep van der Veen (Bokkers van der Veen Architecten (in oprichting), Ede / Rotterdam).

Architectuur Lokaal schreef het juryrapport.

Begin maart 2012 heeft Woonstad Rotterdam op basis van de meervoudige opdracht besloten om Pieter Sprangers (Stereo Architects, Rotterdam) te selecteren om mee te  werken aan het uiteindelijke ontwerp.