Het snelweghuis

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Wegen naar de toekomst, 2002

projecten_50_snelweghuisThe motorway house living in the fast lane.
Publicatie bij de prijsvraag 'het snelweghuis' georganiseerd door Architectuur Lokaal in opdracht van het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat.