Het snelweghuis

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Wegen naar de toekomst, 2002

projecten_50_snelweghuisThe motorway house living in the fast lane.
Publicatie bij de prijsvraag 'het snelweghuis' georganiseerd door Architectuur Lokaal in opdracht van het voormalige Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.