Het Nieuwe Opdrachtgeven

Archief 4e EU Aanbestedingendag & De Olifantenkooi | 22 november 2012 | 10:00 - 18:00 | Schieblock | Rotterdam

Ideeënontwikkeling en directe aansluiting daarvan op de praktijk van het opdrachtgeven. Daar gaat het om bij de landelijke bijeenkomst Het Nieuwe Opdrachtgeven. De 4e EU Aanbestedingendag biedt nieuwe acties voor het uitschrijven van prijsvragen; bij De Olifantenkooi worden de scenario’s en financieringsmodellen van jonge ontwerpers en ontwikkelaars die in het afgelopen jaar zijn ontwikkeld, openbaar besproken.

Er zijn grote veranderingen gaande in de manier waarop Nederland wordt ingericht en bij de partijen die daartoe het initiatief nemen. Iedereen is op zoek naar mogelijkheden om ideeën te genereren en de haalbaarheid daarvan te onderzoeken. Architectuur Lokaal ontwikkelde samen met vele vooruitstrevende opdrachtgevers en ontwerpers de nodige nieuwe instrumenten. Bij Het Nieuwe Opdrachtgeven gaat het om het belang van prijsvragen en om scenario’s voor concrete ontwerpvraagstukken die zijn getoetst op financiële haalbaarheid. De debatten worden gevoerd met de wethouders van Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen en Heerlen, vele jonge ontwerpers en ontwikkelaars, de Rijksbouwmeester en andere betrokkenen. Het programma bestaat uit de 4e EU Aanbestedingendag (’s morgens) en De Olifantenkooi (’s middags). De dag wordt gemodereerd door Wouter Vanstiphout (CRIMSON, TUDelft).

4e EU Aanbestedingendag
Innovatieve, creatieve economie vraagt niet alleen om investeren in ontwerpers (het aanbod) maar ook in opdrachtgevers (de vraag). Met de 4e EU Aanbestedingendag zet Architectuur Lokaal de acties voor het stimuleren van een prijsvraagcultuur in Nederland door. Het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden introduceert twee nieuwe instrumenten. KOMPAS light bij Prijsvragen is de eerste digitale handleiding voor het uitschrijven van (Europese) prijsvragen. Dit KOMPAS bevat verschillende modellen, waaronder de Nederlandse Open Oproep. SESAM is een bijzonder, innovatief digitaal systeem waarmee de database van het Steunpunt, en daarmee de informatie over alle (Europese) aanbestedingen en prijsvragen voor architectuur in Nederland sinds 2005, volledig wordt ontsloten. Gebruikers van SESAM kunnen vragen stellen aan de database, hun eigen statistieken maken en de gegevens gebruiken als bron voor ontwerpend onderzoek, nieuwe opgaven en management.

De Olifantenkooi
In de praktische denktank De Olifantenkooi hebben jonge architecten en ontwikkelaars zich het afgelopen jaar over actuele opgaven zoals krimp, leegstand en zorg gebogen. Door intensief samenwerken en inventief rekenen en tekenen hebben zij diverse scenario’s ontwikkeld die klaar zijn voor de praktijk. Op 22 november discussiëren wethouders en beleidsmakers over welk beleid daarbij nodig is, en deelnemers aan De Olifantenkooi praten u bij over nieuwe ruimtelijke en financiële scenario’s, waarvan een groot deel wordt opgenomen in de Toolbox voor innovatieve Financieringsconstructies van Agentschap NL.

De dag is bedoeld voor bestuurders van gemeenten en andere overheden, raadsleden, schoolbestuurders, ambtelijke projectleiders en inkoopmanagers, ontwerpers, aannemers, projectontwikkelaars, bouwmanagers en alle anderen die betrokken zijn bij het nieuwe opdrachtgeven.

Alle informatie over programma en aanmelding vindt u hier.

Het Nieuwe Opdrachtgeven vindt plaats op 22 november 2012 in het Schieblock te Rotterdam. Begonnen als een anti-kraakproject is het Schieblock nu een van de belangrijkste culturele broedplaatsen van Rotterdam. In en op het Schieblock dragen verschillende bottom-up initiatieven bij aan een levendig gebied. Hoe een verloederd gebied veranderd is in een nieuw stuk stad kunt u met eigen ogen zien op de praktijkbijeenkomst op 22 november. Met als extra activiteiten: workshop 'Zelf een dakakkerbouwen!' Alles wat je wilt weten over bijen houden in de stad (imker en ecoloog Wouter Bauman), boerenkool verbouwen op het dak (Emile van Rinsum, Milieucentrum Rotterdam) en daktechniek (aannemer Binder Groen). In de Volkskrant van vrijdag 2 november stond een inspirerend artikel over de Luchtsingel ‘een heuse catwalk door een verloederd gebied’: ‘Daar is ZUS’.

Op 22 november werden de prijswinnaars van de prijsvraag Duurzame Playground bekend gemaakt door Richard Krajicek.

Foto's Maarten van Schaik