Het land van Gouden Piramides. Opdrachtgeverschap in Nederland

Archief 22 november 2008 | NAi, Rotterdam

Het voormalig hoofdkantoor van de Nederlandsche Handel-Maatschappij aan de Vijzelstraat in Amsterdam (ontworpen door K.P.C. de Bazel in 1926) voor/na zijn nieuwe bestemming als stadsarchief. Bron: NAi

Wie maakt ons land? Architecten, projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen? Dat zijn degenen die vaak het eerst worden genoemd. Zij denken na over wat waar moet staan, en hoe het eruit moet zien. Maar er is een andere benoeming voor de groep die haar stempel drukt op de gebouwde wereld om ons heen. Eén die doorgaans onderbelicht blijft: de opdrachtgevers.

Opdrachtgevers
Opdrachtgevers zijn er op verschillende niveaus. De overheid kan als opdrachtgever bijvoorbeeld een park of viaduct realiseren. Een bedrijf dat een nieuw hoofdkantoor bouwt, is opdrachtgever. Maar ook een slager die een nieuwe winkel wil beginnen of een roeivereniging die een botenhuis laat bouwen, geven hiervoor opdracht. En iemand die een eigen huis laat bouwen, is opdrachtgever. Al die opdrachtgevers vormen als eersten een visie op wat er moet gebeuren. Ieder met hun eigen strubbelingen om die visie gerealiseerd te krijgen.

De Gouden Piramide
Goed opdrachtgeverschap is moeilijk, en daarom is er de Gouden Piramideprijs die jaarlijks voorbeelden van goed opdrachtgeverschap beloont. In de tentoonstelling ‘Het land van Gouden Piramides’ zijn de genomineerden van de Gouden Piramideprijs 2008 en een aantal winnaars uit het verleden te zien. Maar ook andere voorbeelden van projecten die duidelijk maken met welke problemen opdrachtgevers te maken kunnen krijgen, en wat goed opdrachtgeverschap eigenlijk is. Wat bij elk project terugkeert, is een visie bij de opdrachtgever en een vaak complex proces om deze visie om te zetten in een concreet resultaat. Een resultaat dat uiteindelijk niet alleen voor de opdrachtgever belangrijk is, maar voor ons allemaal.

In opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester (Projectbureau Gouden Piramide) was Architectuur Lokaal betrokken bij de samenstelling van de tentoonstelling.

Kijk ook op: www.nai.nl