Het beste van drie werelden

Architectuur Lokaal, 2002

De architectuur van wonen en zorg.
Essays over wonen en zorg en 21 beschrijvingen van woonzorgcomplexen, verschenen in vervolg op het gelijknamige project van Architectuur Lokaal i.s.m. het Stimuleringsfonds voor Architectuur. Ter inzage in de bibliotheek van Architectuur Lokaal.