Het Tweede Begin: meer doen met bestaand vastgoed in de zorg

Archief onderzoek | januari 2011

Kornput Kazerne, SteenwijkTweede van een reeks van drie onderzoeken naar herbestemming en gebouwen voor wonen en zorg. Dit onderzoek van het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg en Architectuur Lokaal laat zien dat herontwikkeling en herbestemming van vastgoed in de zorg winst oplevert voor cliënten, zorgaanbieders en de wijdere omgeving.

De voordelen komen tot uiting in betere aansluiting bij de vraag, kwaliteit, duurzaamheid, diversiteit en draagvlak. Deze uitkomsten zijn relevant voor zorgaanbieders en vastgoedpartijen, omdat zij door nieuwe regelgeving en de huidige economische malaise steeds meer moeite hebben om nieuwbouwprojecten in de zorg te realiseren.

Het rapport Het Tweede Begin: meer doen met bestaand vastgoed in de zorg bevat tien projectbeschrijvingen van herontwikkeling van vastgoed voor de ouderen- en gehandicaptenzorg. Bestaande panden bieden soms onverwachte extra’s in de vorm van extra ruimte en verdiepingshoogte. Ook blijken zorgaanbieders in de concurrentie om locaties met herbestemmingsplannen soms sterker te staan dan commerciële partijen. Winst is ook dat in hergebruikte zorggebouwen de geschiedenis herkenbaar blijft, ook al is de waardering op dit moment misschien niet zo hoog.

De analyse van gerealiseerde projecten in Het Tweede Begin biedt initiatiefnemers een helpende hand en benodigde inspiratie om optimaal gebruik te maken van kansen en mogelijkheden bij de transformatie, herbestemming of opwaardering van vastgoed in de zorg. Zo laat het onderzoek zien dat de modernisering van het verzorgingshuis De Hoven in Lelystad tot ruimere woonvormen heeft geleid dan bij nieuwbouw mogelijk zou zijn. Bij de opwaardering van het seniorencomplex Odapark in Sittard zijn meer verhuureenheden behouden dan bij nieuwbouw het geval zou zijn. Het voorbeeld van De Plataan in Amersfoort beschrijft de herbestemming van een voormalige school waar een verrassende multifunctionele ruimte met wijkfunctie tot stand kwam.

De opgave is vooral om de transformatie van verzorgingshuizen en verpleeghuizen geschikt te maken voor meer intensieve zorg. De praktijkvoorbeelden laten zien hoe in bestaande gebouwen nieuwe vormen van kleinschalig groepswonen ontstaan. Er is geen standaard voor deze omslag te geven, concluderen de onderzoekers. Het is roeien met de riemen die je hebt.