Helmond

1985 - 2001 | Herman Mens | stadsontwerper

Kubuswoningen_Speelhuisplein_HelmondHerman Mens was stadsontwerper van de gemeente Helmond met vaste aanstelling. Gedurende deze periode werd architectuur  steeds nadrukkelijker onderdeel van de functie. Hij werkte als adviseur van de wethouder / staf van de Dienst Stadsontwikkeling, senior stedenbouwkundig ontwerper, supervisor architectuur en vormgevend coördinator Brandevoort.
Over zijn persoonlijke ambitie zei hij: 'Wat is ruimtelijke of architectonische kwaliteit? Kwaliteit is datgene wat veel mensen prettig vinden. Ik wil kwaliteit dichter bij de mensen brengen, zodat ze er misschien beter over gaan nadenken.'