KOMPAS gesynchroniseerd met aanbestedingswet

nieuwsbericht | 5 april 2013

KOMPAS Light screenshotKOMPAS light Architectendiensten is vanaf heden volledig afgestemd op de op 1 april in werking getreden Aanbestedingswet. Zowel de handleiding als de bijbehorende toelichting en aanbevelingen van de digitale handleiding voor het opstellen van een aanbestedingsprocedure voor architectendiensten zijn daarmee volledig geactualiseerd.

In maart zette het Steunpunt bij het Grote Aanbestedingswet Congres van IBR zijn reactie op de wetswijzigingen met betrekking tot het aanbesteden van architectuuropdrachten uiteen. Met de inwerkingtreding van de nieuwe wet zijn alle instrumenten van het Steunpunt aan de veranderingen aangepast. Leidraden die voor 1 april zijn opgesteld worden automatisch omgezet naar de nieuwe versie van KOMPAS. De toelichtingen en aanbevelingen zijn via de website van het Steunpunt ook als pdf te downloaden.

Aanbestedende diensten kunnen leidraden voor architectenselecties en Design-Build opdrachten kosteloos laten toetsen door het Steunpunt. Vanaf dit jaar heeft het Steunpunt zijn diensten uitgebreid met gevraagd en ongevraagd advies bij aangekondigde Design Build opdrachten in het kader van de ontwikkeling van een KOMPAS DB.

Het Steunpunt raadt architecten van harte aan om plaats te nemen op de stoel van de opdrachtgever door zelf eens een aanbestedingsleidraad op te stellen met KOMPAS light Architectendiensten. Dat verschaft hen het nodige inzicht in de gevolgen van de nieuwe aanbestedingswet voor hun opdrachtnemerschap.

Voor meer informatie: Michel.Geertse@arch-lokaal.nl