Groot aantal inzendingen prijsvraag huisvesting asielzoekers

nieuwsbericht | 16 maart 2016

coa‘A Home away from Home’ – een ontwerpprijsvraag voor innovatieve oplossingen voor de huisvesting van asielzoekers – heeft een enorm aantal deelnemers opgeleverd. Op 14 maart sloot de inzendingstermijn.  Ruim 350 deelnemers waarvan 78% professionals en 22% studenten stuurden een ontwerp in. Bijna een derde van deze inzendingen deed een voorstel voor het ombouwen van leegstaande gebouwen, de overige inzendingen tonen ontwerpen voor flexibele wooneenheden op beschikbare terreinen. De prijsvraag is een initiatief van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in samenwerking met Rijksbouwmeester Floris Alkemade.

De deelnemers werd gevraagd een antwoord te geven op de vraag hoe het COA beter kan inspelen op de constant fluctuerende vraag naar huisvesting voor asielzoekers en hen tegelijkertijd een passend tijdelijk thuis te bieden: A Home away from Home. De inzendingen moeten ook geschikt zijn voor de huisvesting van andere doelgroepen. De prijsvraag richt zich ook op het bevorderen van de dynamiek in steden door nieuwe vormen van flexibele huisvesting.

Groot animo onder ontwerpers
Het animo onder ontwerpers om een antwoord te geven op dit urgente maatschappelijke vraagstuk is groot. Van de deelnemende professionals is 64% ontwerper. Het grootste aantal (51%) wordt gevormd door architecten, maar ook stedenbouwkundigen, interieurarchitecten, productontwerpers en kunstenaars deden mee. In veel gevallen hebben de ontwerpers samengewerkt in teams waarin ook andere disciplines zijn betrokken. Onder de deelnemers zijn verschillende (ex) vluchtelingen die vanuit eigen ervaring een visie geven op de opgave. Onder de studenten valt de grote betrokkenheid op van de TU Delft. Bijna de helft van alle deelnemende studenten studeert hier. Meer dan 35% van de studenten studeert aan een Hogeschool. Een klein deel (4%) van de inzendingen komt uit het buitenland.

Innovatie
De deelnemers aan de prijsvraag kregen nadrukkelijk de vraag mee om met innovatieve oplossingen te komen die verder reiken dan de huidige huisvestingsvormen. Ontwerpkracht gecombineerd met nieuwe productietechnieken, materiaaltoepassingen en technische innovaties kunnen volgens Rijksbouwmeester Floris Alkemade daarvoor de sleutel vormen. Carolien Schippers, Unitmanager Huisvesting van het COA voegt daaraan toe: “Aandachtspunten voor de ontwerpen zijn, naast de mogelijkheid tot flexibel gebruik en een snelle oplevering, onder meer duurzaamheid (energiezuinig, circulair) en betaalbaarheid – zowel in exploitatie, vervoer als opslag. De ontwerpen moeten bovendien een aanwinst betekenen voor de omgeving, ruimtelijk én sociaal.”

Jury
De uitslag van de eerste ronde zal worden bekend gemaakt zo snel mogelijk na het juryberaad op 6 april. Winnaars van de eerste ronde mogen door naar de volgende ronde, waarin hun ideeën en voorstellen worden uitgewerkt tot realistische en haalbare ontwerpen. Voor het vervolg op de prijsvraag heeft COA de intentie om de meest geschikte ontwerpen door te laten ontwikkelen tot prototypes.

A Home away from Home wordt uitgeschreven conform het Kompas bij Prijsvragen van Architectuur Lokaal. De open oproep wordt gehost via www.nederlandwordtanders.nl, platform voor ruimtelijke vernieuwing. Op de pagina www.nederlandwordtanders.nl/openoproep is meer informatie te vinden over de prijsvraag.