Gouden Piramide 2011: thema gebiedsontwikkeling

nieuwsbericht | 4 mei 2011

Onder leiding van de Rijksadviseur voor het Landschap, Yttje Feddes, heeft de jury vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2011, de Rijksprijs voor Inspirerend Opdrachtgeverschap. Het thema van deze ronde is gebiedsontwikkeling.

De vijf genomineerde opdrachtgever zijn:
Stadsontwikkeling gemeente Rotterdam i.s.m. deelgemeente Feijenoord, Woonstad Rotterdam en Proper Stok met de Gebiedsontwikkeling Katendrecht (Rotterdam)
Gemeente Utrecht, Projectbureau Leidsche Rijn met het Leidsche Rijn Park (Utrecht)
Heijmans Vastgoed met Het Funen (Amsterdam)
Waterschap Regge en Dinkel met de Ecozuivering Kristalbad (Enschede en Hengelo)
Woonbron Ontwikkelbedrijf i.s.m. de gemeente Delft met de projecten Purper en Amber (Delft)

Rijksprijs
De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening. De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van I&M, BZK, OCW en EL&I. De jaarlijks toe te kennen prijs bestaat uit een bedrag van vijftigduizend euro en een speciaal vervaardigde trofee. In een publicatie zullen de beste inzendingen van de prijsronde worden gedocumenteerd en beschreven.

Jury
Yttje Feddes Rijksadviseur voor het Landschap, 
voorzitter
Michael van Gessel, landschapsarchitect
Leo Versteijlen, opdrachtgever (voorheen Kristal NV)
Anna Vos, architect/stedenbouwkundige (voorheen MAB)
Elma van Boxel, ontwerper ZUS-architecten
Co Verdaas, gedeputeerde provincie Gelderland
David Hamers, ruimtelijk onderzoeker
Noël van Dooren, vakcriticus
Secretaris van de jury is Olof Koekebakker.

De prijsronde 2011 is bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dat kunnen woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken en wateropgaven zijn. Maar bijvoorbeeld ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie. Voor de prijs kan elke opdrachtgever in Nederland in aanmerking komen met een project passend bij het geldende jaarthema: gemeenten, provincies, waterschappen, particulieren, bedrijven, private instellingen en professionele opdrachtgevers. Met de uitvoering van het in te zenden project moet in de vier jaren voorafgaand aan de toekenning van de prijs zijn begonnen (uiterlijk 1 januari 2011). De jury bepaalt of het ingediende project in voldoende mate is gerealiseerd om een beoordeling van het redelijkerwijs te verwachten eindresultaat mogelijk te maken.

In mei bezoekt de jury de vijf genomineerde opdrachtgevers en hun project waarna zij besluiten wie de winnaar van de Gouden Piramide 2011 is. Deze wordt bekendgemaakt tijdens een televisieprogramma van de AVRO op zaterdag 26 november 2011. De inzendtermijn voor deze ronde sloot op vrijdag 11 maart 2011 om 17.00 uur.