Gouden Piramide 2007

Archief prijs | 24 november 2007

Roombeek, Enschede. Eigen foto

De Gouden Piramide 2007 met het thema gebiedsontwikkeling werd uitgereikt aan de Gemeente Enschede voor de wederopbouw en herstructurering van de wijk Roombeek.

De Gouden Piramide is de belangrijkste rijksprijs voor opdrachtgeverschap. De prijsronde 2007 was bestemd voor opdrachtgevers van ruimtelijke projecten. Dat kunnen bijvoorbeeld woonwijken, stadsparken, bedrijventerreinen of omvangrijke infrastructurele werken zijn. Maar ook transformaties van het landelijk gebied die betrekking hebben op de bestemmingen natuur, landschap, landbouw en recreatie. De jury, onder voorzitterschap van Mels Crouwel, rijksbouwmeester, wees de gemeente Enschede met het project Roombeek als winnaar aan voor de Gouden Piramide 2007.

Roelof Bleker, voormalig wethouder gemeente Enschede

De Gouden Piramide is een gezamenlijk initiatief van de ministeries van VROM, LNV, OCW, en VenW

Architectuur Lokaal verrichtte ondersteunend werk voor de uitschrijver van deze prijs.

Meer informatie

De Gouden Piramide is de jaarlijkse rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur, infrastructuur en ruimtelijke ordening.

Kijk voor meer informatie op www.goudenpiramide.nl en www.rijksbouwmeester.nl


Lees ook
Gouden Piramide 2007 en 2008, Architectuur Lokaal #61