Gemeente Zoetermeer

Ronald Knappers is per 1 oktober 2021 benoemd als stadsbouwmeester van de gemeente Zoetermeer.Hij gaat voor een periode van vier jaar fungeren als onafhankelijk adviseur voor het welstands- en erfgoedbeleid en de ruimtelijke kwaliteit.  Daarnaast is hij voorzitter van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Hij blijft als partner verbonden aan studio Studio VVKH.

Knappers volgt Johan Roelofs op als stadsbouwmeester van Zoetermeer. De gemeenteraad van Zoetermeer heeft ervoor gekozen de functie van stadsbouwmeester verder uit te breiden. Zoetermeer staat de komende jaren voor grote uitdagingen, waaronder een omvangrijke woningbouwopgave en de energietransitie.