Gemeente Voorst

2012 - heden | Willem van Oorschot | Gemeentebouwmeester

Willem van Oorschot_ Gemeente VoorstSinds januari 2012 is Willem van Oorschot in vast dienstverband als gemeentebouwmeester met een breed takenpakket op het gebied van cultuurhistorie, stedenbouw en ruimtelijke kwaliteit.
De functie gemeentebouwmeester is vastgelegd in het functieboek en heeft daarmee een formele status binnen de organisatie.
Voorst is een kleine, landelijke gemeente, met vaak hoge omgevingskwaliteit, veel monumenten en landgoederen. De gemeentelijke organisatie is extreem plat georganiseerd waardoor slagvaardig kan worden gewerkt, met een minimum aan (omvangrijke) nota’s. Juist de positie binnen de organisatie, met een duidelijke opdracht om vanuit de inhoud te adviseren en begeleiden, schept goede mogelijkheden om ruimtelijke kwaliteit in brede zin te bevorderen. De gemeentebouwmeester is inspirator, vraagbaak en ambassadeur voor ruimtelijke kwaliteit, erfgoed en lokale identiteit. In dialoog met initiatiefnemers, collega's en deskundigen wordt vanaf de start met een ontwerpende houding gewerkt aan een waardevolle leef- en werkomgeving. Vanuit stedenbouw en cultuurhistorie wordt integraal, samen met andere disciplines, naar de juiste kwaliteiten gestreefd. Low profile, zo praktisch mogelijk, niet dwingend maar sturend en vooral ondersteunend.
Willem van Oorschot heeft veel ervaring als onafhankelijk adviseur, in vele commissies ruimtelijke kwaliteit, erfgoed, q-teams bij uiteenlopende gemeenten en projecten.