Gemeente Utrecht

Tot 1954, Wim van Hoorn, gemeentearchitect
W.C. van Hoorn was gemeentearchitect van de gemeente Zuilen, en kwam na de samenvoeging van Zuilen met de gemeente Utrecht aldaar in gemeentelijke dienst. De functie is in Utrecht te voeren is tot in de 16e eeuw

Voorgangers:
Ca. 1930 | Johannes Izak Planjer | gemeentearchitect
Hij ontwierp onder meer Politiebureau Tolsteeg met Tolsteegbrug en diverse scholen zoals de Rietendankschool en het Utrechts Stedelijk Gymnasium
1890-1915 | Ferdinand Jacob Nieuwenhuis| gemeentearchitect
Hij ontwierp onder meer de Gemeenteslachtplaats
1860 - circa 1885 | Cornelis Vermeijs
Hij ontwierp onder meer de Gemeentelijke Hogere Burgerschool voor meisjes aan de Wittevrouwenstraat
ca. 1855 | C.A. Boll van Buuren
Hij ontwierp onder meer het commiezenhuis aan de Wittevrouwenstraat 44
1842-1860 | Lambertus Tollenaar
Hij maakte ontwerpplannen voor het Utrechtse rooms-katholieke Parochiaal Armbestuur in het kader van de Zeven Steegjes
1838-1845 | Johannes van Maurik
Hij ontwierp onder meer het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
1816 - 1838 | Johannes van Embden
Hij ontwierp onder meerHij ontwierp onder meerWillemskazerne en de verbouwingen van de Domkerk en het Stadhuis van Utrecht
Tot ca. 1808 | Jacobus van der Kloes
Ca. 1671 | Ghijsbert Theunisz. van Vianen

Hij ontwierp diverse woonhuizen en kerkverbouwingen
Ca. 1550 | Willem van Noort
Hij moderniseerde de stadsverdediging met onder meer ontwerp bolwerk Sterrenburg