Francine Houben en Jeroen van Schooten bij 5e EU Aanbestedingendag

nieuwsbericht | 6 oktober 2014

Het fenomeen aanbesteden staat garant voor verhitte discussies in de architectuursector. Nog altijd worden deelnemers in dit soort procedures regelmatig geconfronteerd met buitensporige eisen, disproportionele inspanningen en oplopende deelnamekosten. De 5e EU Aanbestedingendag gaat over maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en internationalisering. Architectuur Lokaal presenteert twee nieuwe digitale instrumenten KOMPAS light Ontwikkelcompetities en KOMPAS naar Duurzaamheid.

Bij de 5e EU Aanbestedingendag  staan twee actuele thema’s centraal. Jeroen van Schooten (Team V Architectuur) geeft een presentatie over de rol en verantwoordelijkheden van de architect aan de hand van het Nieuwe Universiteitsgebouw in Amsterdam en de renovatie van het a.s.r. hoofdkantoor in Utrecht. Aansluitend volgt een gesprek met Alijd van Doorn (TU Delft) en het publiek over maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Francine Houben (Mecanoo Architecten) geeft een presentatie over succesvol deelnemen aan aanbestedingen in het buitenland. Ze gaat daarbij vooral in op de nieuwe bibliotheek in Birmingham. Matthijs Prins (TU Delft) leidt de discussie over internationalisering van architectenbureaus.
Architectuur Lokaal licht de acties van het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden toe, onder meer een nieuwe  digitale handleiding voor aanbesteding van Design & Build opdrachten. De nieuwe Kompassen voor Ontwikkelcompetities en duurzaam aanbesteden worden gepubliceerd.

De 5e EU Aanbestedingendag vindt plaats op 28 november 2014 in Amsterdam tijdens de landelijke manifestatie Hitte in de delta, publiek opdrachtgeverschap en ontwerp in een veranderend klimaat. Naast de 5e EU Aanbestedingendag is er nog veel meer te beleven op Hitte in de Delta. Gedurende de dag zijn er discussies, presentaties, workshops en een tentoonstelling over onder andere de klimaatbestendige stad, energietransitie, de veranderende rol en verantwoordelijkheden van de architect, ruimtelijke kwaliteit in relatie tot de nieuwe omgevingswet, talentontwikkeling en nieuwe praktijken.