Forten in Revisie

Archief excursie | 26 september 2007

Blauwkapel, Utrecht

Excursie naar vier forten met bijzondere vormen van hergebruik in Muiden, Loosdrecht, Utrecht en Vijfhuizen.

Architectuur Lokaal organiseerde samen met Beek & Kooiman Cultuurhistorie een excursie langs een aantal forten in het midden van het land, die interessant zijn vanwege de vorm van hergebruik. Het gaat dan om verantwoorde restauratie en een goede financiële, economisch verantwoorde organisatie (nieuwbouw als ‘motor’ van herontwikkeling). Bij elk fort werd ingegaan op de gang van zaken bij het hergebruik: succesfactoren, problemen, aandachtspunten bij restauratie, gebruik en duurzame exploitatie.

Bezocht werden:

  • Fort H in Muiden: een horecafunctie aan de Vecht als economische drager van een klein fort;
  • Fort Spion bij Loosdrecht: een kleinschalige toeristisch-recreatieve ontwikkeling (wandelaars/fietsers);
  • Fort Vijfhuizen in Vijfhuizen: restauratie/hergebruik als ‘kunstfort’, met woningbouw als financier;
  • Fort Blauwkapel bij Utrecht: uitbreiding van het bestaande gehucht binnen de vestingwal.

Raadpleeg voor meer informatie de reader Forten in Revisie.