Form follows Mentality: ontwerpen voor jongeren met schulden

nieuwsbericht | 21 april 2016 | Amsterdam

ONSbank hoge resolutieONSbank, het instituut, Archiprix en Architectuur Lokaal onderzoeken de mogelijkheden voor conceptontwikkeling en ontwerp voor een filiaal van ONSbank. ONSbank zoekt naar mogelijkheden om jongeren met schulden een uitweg te bieden en omvat onder meer workshops en tentoonstellingen. In het deelproject Form follows Mentality gaan ontwerpteams met Francesco Apostoli, Ricky Rijckenberg, Elsbeth Ronner, Maarten van Kesteren, Roxane van Hoof, Ugur Sütcü, Freek Dech en Yvonne Dröge Wendel op zoek naar de ideële verbeelding van een fysieke ruimte waarbinnen schuldenaren hun begeleiders, lotgenoten, inspiratoren en elkaar ontmoeten.

ONSbank
ONSbank is een initiatief van het instituut om jongeren met schulden een uitweg te bieden. Door aanscherping van regels belanden schuldenaren doorgaans in een negatieve sociale en persoonlijke ontwikkeling. ONSbank verschuilt zich niet achter bureaucratie of economische argumenten, maar omarmt menselijke, culturele, levensbeschouwelijke waarden. ONSbank bevriest de schuld en helpt de cliënt te werken aan bewustwording, talentontwikkeling, een positieve carrière en het afbetalen van de schuld. De methode van ONSbank omvat onder andere workshops en tentoonstellingen.

Opgave
ONSbank zoekt naar een ideële verbeelding van een fysieke ruimte waarbinnen schuldenaren hun begeleiders, lotgenoten en inspiratoren en elkaar ontmoeten. Het filiaal moet vanzelfsprekend de waarden en de methode weerspiegelen, waarbij abstracte begrippen als ‘macht’, ‘eigenwaarde’ en ‘identiteit’ om een nieuwe vertaling vragen. ONSbank daagt ontwerpers uit tot verbeelding van zowel de conceptuele vraag als de fysieke ruimte. Juist vanwege het vernieuwende karakter van deze opgave zijn talentvolle ontwerpers gezocht, die worden gevraagd naar hun ideeën. Wij vonden hen onder kunstenaars, winnaars van Archiprix en deelnemers aan De Olifantenkooi van Architectuur Lokaal. Het nog onontgonnen terrein waarop de geselecteerde ontwerpers zich moeten begeven en de reikwijdte van de opgave vragen om een multidisciplinaire benadering. Daarbij gaan we er vooralsnog vanuit dat de oplossing weliswaar een ruimtelijke, maar niet noodzakelijkerwijs een architectonische is.

Visie
Onder begeleiding van een aantal mentoren zullen de deelnemers een visie op de opgave ontwikkelen. Op 13 mei 2016 komen de teams, experts en mentoren bijeen om samen met de organisatoren de opgave nader te verkennen. In de weken daarop zullen de teams een visievoorstel voorbereiden.
De zeven teams zullen hun visies verder uitwerken en presenteren op maandag 28 november 2016 tijdens een openbare bijeenkomst in Spui25 te Amsterdam. Het programma wordt nog bekend gemaakt.

Ontwerpers, mentoren en experts

De uitvoering van het project wordt gecoördineerd door Architectuur Lokaal. Het project is mede mogelijk gemaakt met een bijdrage van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie logo