Groningen – Flexwonen in Groningen

praktijkvoorbeeld

Aan de zuidrand van de stad Groningen ligt de wijk Corpus den Hoorn. Formeel is woningcorporatie Nijestee opdrachtgever, voor de kopers lijkt het sterk op collectief particulier opdrachtgeverschap.

In 2002 stelt de gemeente samen met twee corporaties en een klankbordgroep van bewoners een wijkvernieuwingsplan op, want het gebied voldoet niet meer aan de eisen van de tijd. Zo bestaat de woningvoorraad vooral uit rond 1960 gebouwde sociale huurwoningen. Er is sprake van een eenzijdige bevolkingssamenstelling en problemen in de openbare ruimte. Woningcorporatie Nijestee benadert architect Koos Kok van het bureau MASSA om een stedenbouwkundig plan te maken en de woningen te ontwerpen. MASSA ontwerpt in nauw overleg met de kopers, want zij worden in een vroeg stadium betrokken. Zo ontstaat een hybride vorm van zelf bouwen onder begeleiding van KUUB, het centrum voor particuliere bouw. Formeel is de corporatie opdrachtgever, voor de kopers lijkt het sterk op collectief particulier  opdrachtgeverschap. Dat geldt in het bijzonder voor de eerste tien kopers.

Uitwerking van de opgave
De flexibiliteit van het stedenbouwkundig plan zit vooral aan de achterkant, waar bewoners kunnen variëren met het aantal bouwlagen (maximaal drie) en met de diepte van de bebouwing (in stappen van steeds 1.60 meter). Binnen staan de plaats van de trap, de voordeur en de leidingen vast. Iedere koper overlegt individueel met de architect over de plattegrond, maar op de  bewonersavonden kunnen zij elkaars resultaten bekijken. Alle kopers sluiten een koop-/aanneemovereenkomst met Nijestee, de  woningcorporatie regelt de aanbesteding en de selectie van de aannemer.

Resultaat
De 53 flexwoningen hebben hun bijdrage geleverd aan variatie in de wijk. De variatie is deels bouwkundig, maar met de flexwoningen komen ook nieuwe mensen naar Corpus den Hoorn. Sommige hadden eerst hun twijfels omdat het gebied slecht bekend stond. Nu vinden zij dat het een bijzondere wijk aan het worden is. De nieuwkomers vormen geen gesloten blok, het is een divers gezelschap met uiteenlopende leeftijden en gezinssituaties. Dat vormt geen belemmering voor het organiseren van een jaarlijks Flexfeest waar de hele buurt welkom is.

Meer informatie
Naar volledige projectbeschrijving
Naar documentaire Flexwonen, Groningen (IDTV)